KONCESIJA – ENERGETSKO POGODBENIŠTVO V OBČINI AJDOVŠČINA

Objavljeno: 20. 7. 2016 - Boštjan Ferk

Občinski svet Občine Ajdovščina je dne 15. 7. 2016 sprejel Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina. Projekt se bo izvajal v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, in sicer kot koncesija storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih koncedenta, ki so navedeni v omenjenem odloku. Koncesijska pogodba se bo sklenila s koncesionarjem, ki bo izbran na podlagi javnega razpisa. Več o predmetu, pravicah in obveznostih koncedenta in koncesionarja, postopku izbire koncesionarja in o drugih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva si lahko preberete v odloku, ki je dostopen na tej povezavi.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih