Dvig višine ocenjene vrednosti za javno naročanje gradenj (ZIUOOPE)

Objavljeno: 5. 6. 2020 - Nina Pekolj

Z dnem 31. 5. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). S tem zakonom se določajo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

 

Slednji med drugim posega tudi v določbe ZJN-3 in sicer:

  1. dviguje se mejna vrednost za uporabo postopka naročila male vrednosti za javno naročanje gradenj (tj. do vrednosti naročila 1.000.000 eur) ter
  2. razširja možnost uporabe popravnega mehanizma tudi v primeru, če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja ta subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

 

Uporaba 38. člena ZIUOOPE je začasne narave in se uporablja do 15. aprila 2021.

 

ZIUOOPE je dostopen na spletni strani Uradnega lista – povezava.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih