Državna poroštva za spodbujanje zasebnih naložb v infrastrukturo

Objavljeno: 25. 7. 2020 - Petra Ferk

Svetovna banka je izdala novo publikacijo z naslovom »Državna poroštva za spodbujanje zasebnih naložb v infrastrukturo«, ki je bila izdana s podporo Svetovalnega instrumenta za javno-zasebno infrastrukturo (Public-Private Infrastructure Advisory Facility, PPIAF) in Globalnega infrastrukturnega sklada (Global Infrastructure Facility, GIF). Publikacija postavlja vladam smernice, temelječe na najboljših praksah pri uporabi jamstev za projekte javno-zasebnih partnerstev.

Pandemija COVID-19 je pod stresni test med drugim postavila tudi dodelitev tveganj pri javno-zasebnih partnerstvih (JZP): tveganja, za katera se je še pred nekaj meseci zdelo, da jih zasebni sektor lahko prevzame, danes morda niso več sprejemljiva. Medtem ko se javno naročniški projekti srečujejo s posledicami motenj v dobavnih verigah in z manjšim povpraševanjem, zasebni sektor bremenijo predvsem finančne posledice in z njimi povezana finančna sposobnost. Zasebni sektor si tako prizadeva za večji prenos tveganj na vlado oz. državo. Iz omenjenega razloge se bo najverjetneje povečalo povpraševanje po državnih poroštvih.

Po drugi strani so vlade po vsem svetu za omilitev posledic pandemije sprejemale pomembne fiskalne pakete z namenom takojšnje podpore zdravstvenemu in socialnemu sektorju ter gospodarstvu. Navedeni fiskalni paketi so bili pogosto financirani s povečanim zadolževanjem, zaradi česar so možnosti, da bi države prevzemale dodatna tveganja in obveznosti omejene, zlasti  če to pod vprašaj postavi že dana poroštva.

Ocenjevanje ali in kako uporabiti državna poroštva je v kriznih časih dokaj podobno kot v času relativne umirjenosti. V obeh primerih bi jih bilo treba strateško uporabljati za kritje posebnih ali ciljnih tveganj skrbno izbranih ekonomsko izvedljivih projektov, ki so deležni ustreznega upravljanja.

Vir: https://blogs.worldbank.org/ppps/using-government-guarantees-carefully-private-sector-redefines-bankability?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih