KREPITEV VLOGE ŽENSK V JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTVIH

Objavljeno: 14. 9. 2020 - Boštjan Ferk

Sekretariat za javno-zasebno partnerstvo Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (v nadaljevanju: Sekretariat za javno-zasebno partnerstvo UN/ECE) je delil prvo številko svojega kratkega zbornika, namenjenega krepitvi vloge žensk v javno-zasebnih partnerstvih.

Prva številka omenjenega zbornika vsebuje sedem priporočil za javni in zasebni sektor, katerih namen je krepitev vloge žensk v javno-zasebnih partnerstvih, kot sledi:

  1. Vlade naj dajo prednost pri izbiri ponudnikom, ki v svojih podjetniških politikah in praksah zaposlovanja spodbujajo enakost spolov in krepitev vloge žensk znotraj in zunaj podjetja.
  2. Pomagajo naj podjetjem, ki jih vodijo ženske, da se lahko le-te potegujejo na razpisih za projekte s pomočjo usposabljanja in posebnih podpornih mehanizmov.
  3. Vlade in zasebni sektor naj podpirajo mlade ženske, ki delujejo kot podjetnice, pri izboljšanju njihovih spretnosti in naj jih naučijo postati poslovne voditeljice prihodnosti.
  4. Ženskam naj ponudijo gibljive urnike, na primer delo na daljavo ali delo s krajšim delovnim časom. Naj jim omogočijo spopadanje s pandemijo COVID-19 in možnost izvajanja ukrepov za zaščito zaposlitve kot sta dopust za varstvo ali plačani dopust. Prav tako naj jim omogočijo, da lahko pomagajo tistim ženskam, ki trpijo nasilje v svojih domovih.
  5. Zasebni sektor naj izboljša vlogo žensk na višjih ravneh odločanja znotraj podjetij, ki izvajajo javno-zasebna partnerstva, pa tudi znotraj samih javno-zasebnih partnerstev.
  6. Spodbuja naj spolno perspektivo v načrtovanju in operativnih fazah projektov za reševanje posebnih izzivov, s katerimi se soočajo ženske – kot so izzivi v zvezi z oskrbo in nasiljem na podlagi spola – ter neenakost med spoloma.
  7. Zagotovijo naj za vse zaposlene enako plačilo za enako delo.

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo si je, poleg navedenega zastavila cilj, da bo sodelovala z javnimi organizacijami in zasebnimi podjetji pri povečanju učinka uspešnega izvajanja navedenih praks.

Sekretariat javno-zasebnih partnerstev UN/ECE si je zadal, da bo še naprej zagotavljal posodobitve namenjene podpori krepitve vloge žensk v javno-zasebnih partnerstvih in delil primere rezultatov ter ukrepov vlad in zasebnih podjetij, da bi k enakemu ravnanju spodbudil tudi druge .

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih