Nova sodba s področja JN pred Sodiščem EU iz Slovenije

Objavljeno: 18. 9. 2020 - Boštjan Ferk

Sodišče Evropske unije v zadevi C‑367/19

Tax-Fin-Lex d.o.o. proti Ministrstvu za notranje zadeve, ob udeležbi LEXPERA d.o.o.

Sodišče Evropske unije je 10. septembra 2020 javno razglasilo sodbo, katere predmet je bil predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložila Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil z odločbo z dne 30. aprila 2019, ki je na Sodišče prispela 8. maja 2019, v postopku Tax-Fin-Lex d.o.o. proti Ministrstvu za notranje zadeve, ob udeležbi LEXPERA d.o.o.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe je bil vložen v okviru spora med družbo Tax-Fin-Lex d.o.o. s sedežem v Sloveniji in Ministrstvom za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo), ker je to zavrnilo ponudbo, ki jo je ta družba predložila v okviru postopka oddaje javnega naročila.

Družba Tax-Fin-Lex je v postopku oddaje javnega naročila ponudila ceno 0 EUR. S sklepom z dne 11. januarja 2019 je bila obveščena, prvič, o zavrnitvi njene ponudbe z obrazložitvijo, da končna cena njene ponudbe znaša 0 EUR, kar je po mnenju ministrstva v nasprotju s pravili javnega naročanja, in drugič, o oddaji javnega naročila za prvi sklop drugemu od ponudnikov. Družba je pri ministrstvu  vložila zahtevek za revizijo njegovega sklepa o zavrnitvi njene ponudbe. Ministrstvo je ta zahtevek zavrnilo in zadevo odstopilo v reševanje predložitvenemu sodišču, s čimer se je začel postopek pred njim. Državna revizijska komisija je predložila Sodišču v predhodno odločanje dve vprašanji glede katerih je tekel spor in sicer:

1.      Ali je podana ,odplačnost pogodbenega razmerja‘ kot element javnega naročila v smislu člena 2(1)(5) Direktive 2014/24, če sicer naročnik ni zavezan za nobeno protidajatev, gospodarski subjekt pa z izvedbo naročila pridobi dostop do novega trga in reference?

2.      Ali je mogoče oz. potrebno člen 2(1)(5) Direktive 2014/24 razlagati na način, da predstavlja podlago za zavrnitev ponudbe s ponudbeno ceno 0,00 EUR?“

Sodišče je ugotovilo, da člen 2(1), točka 5, Direktive 2014/24 ne more pomeniti pravne podlage, na kateri bi bilo mogoče utemeljiti zavrnitev ponudbe, v kateri je predlagana cena 0 EUR. V takšnih primeri, mora naročnik ponudbo opredeliti kot neobičajno nizko ponudbo v smislu 69. Člena Direktive 2014/24 in uporabiti postopek iz te določbe, kar pomeni, da mora od ponudnika zahtevati pojasnilo glede zneska ponudbe. Tako lahko, v skladu z odstavkom 3 tega člena, naročnik takšno ponudbo zavrne le, če v predloženih dokazilih ni zadostno pojasnjena nizka raven predlagane cene ali predlaganih stroškov. Glede na omenjene preudarke je sodišče presodilo, da je potrebno člen 2(1), točka 5, Direktive 2014/24 razlagati tako, da ne pomeni pravne podlage za zavrnitev ponudbe ponudnika v okviru postopka oddaje javnega naročila zgolj iz razloga, da je cena, ki je predlagana v ponudbi, 0 EUR.

Sodišče Evropske Unije je v sodbi napotilo naročnike, da naj v primeru, da se zdi ponudba neobičajno nizka, ponudnika pozovejo, da le ta pojasni ceno ali stroške, ki so v ponudbi predlagani. Navedena pojasnila tako prispevajo k oceni zanesljivosti ponudbe in z njimi se lahko dokaže, da zadevna ponudba, čeprav ponudnik v njej predlaga ceno 0 EUR, ne bo vplivala na pravilno izvedbo naročila. Naročnik mora predložene informacije oceniti tako, da se posvetuje s ponudnikom, in lahko takšno ponudbo zavrne le, če v predhodnih dokazilih ni zadostno pojasnjena nizka raven predlagane cene ali predlaganih stroškov. Pri ocenjevanju teh informacij je treba poleg tega spoštovati načeli enakosti in prepovedi diskriminacije med ponudniki ter načeli preglednosti in sorazmernosti, ki jih mora naročnik upoštevati v skladu s členom 18(1) Direktive 2014/24.
Argument ponudnika, ki je oddal ponudbo s ponudbeno ceno 0 EUR, da je mogoče ceno, predlagano v njegovi ponudbi, pojasniti s tem, da računa na to, da bo, če bo ta ponudba sprejeta, pridobil dostop do novega trga ali reference, je potrebno presoditi v okviru morebitne uporabe člena 69 Direktive 2014/24.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih