Vlada potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019

Objavljeno: 1. 10. 2020 - Boštjan Ferk

VVlada je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019.

Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju (ZJN) na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) pripravilo statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019.

Iz obvestil o oddaji javnih naročil, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije, in iz sporočenih statističnih podatkov o evidenčnih naročilih izhaja, da je v letu 2019 javna naročila oddalo 2111 naročnikov.

Število evidenčnih naročil se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za slab odstotek, skupna vrednost evidenčnih naročil se je povečala za dobri dve odstotni točki, povprečna vrednost evidenčnega naročila pa za slabi dve odstotni točki.

Leta 2019 so naročniki na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddali za 510.747.918 evrov posameznih naročil, kar je manj kot leta 2018.

Leta 2019 so se pogodbene vrednosti pri javnih naročilih, (so)financiranih s sredstvi Evropske unije, v primerjavi z letom 2018 povečale, kar je pričakovano, saj se je večletni finančni okvir Evropske unije prevesil v drugo polovico in je treba postopke oddaje javnih naročil izvesti pravočasno, da bodo projekti pravočasno končani in naročniki upravičeni do evropskih sredstev.

V primerjavi z leti 2016, 2017 in 2018 se je ohranil vrstni red glede na predmet javnega naročanja, saj je bilo leta 2019 največ naročil blaga, nato naročil storitev, najmanj pa naročil gradenj, leta 2015 pa je bilo največ naročil storitev in najmanj naročil gradenj. Glede na vrednost oddanih naročil se je leta 2019 v primerjavi z letom 2018 vrstni red obrnil. Prav tako kot leta 2017 se je vrednostno naročalo največ blaga in najmanj gradenj, leta 2018 pa vrednostno največ blaga in najmanj storitev.

V primerjavi s preteklimi leti so naročniki tudi leta 2019 najpogosteje izvedli postopek oddaje naročila male vrednosti, in sicer 4245-krat oziroma v 61,66 odstotkov, delež tega postopka pa se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,24 odstotne točke.

Glede na leto 2018 se je za 0,23 odstotne točke zmanjšal delež odprtih postopkov, to je bil leta 2019 drugi najpogosteje uporabljeni postopek z deležem 23,63 odstotne točke in 1627 izvedenimi postopki. Tretji najpogosteje uporabljeni postopek je bil postopek s pogajanji brez predhodne objave z deležem 9,27 odstotne točke in 638 izvedenimi postopki, ki se je glede na leto 2018 zmanjšal za 1,74 odstotne točke. Navedeni postopki pomenijo 94,55 odstotka vseh dokončanih postopkov v letu 2019 in po vrednosti 75,35 odstotka. Pregledni, transparentni postopki imajo tako vse večji delež med izvedenimi naročili.

Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da tudi leta 2019 v primerjavi s preteklimi leti delež preglednih oziroma transparentnih postopkov ostaja približno enak. Leta 2019 se je povečalo število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, in sicer za 0,71 odstotne točke v primerjavi z letom 2018. Še vedno je dokaj velik delež naročil pri odprtih postopkih in postopkih naročil male vrednosti, v katerih je naročnik prejel samo eno ponudbo.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih