SPLETNA DELAVNICA: ODDAJA PONUDB

Objavljeno: 22. 12. 2020 - Boštjan Ferk

SPLETNA DELAVNICA “Speed uPPP ODDAJA PONUDB” V 5 MODULIH: v torek 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3. in 9. 3. 2021 od 9:00 do 10:30 ure

Zakaj z nami na spletno delavnico?

Ker boste tako v leto 2021 vstopili z novim znanjem in pripravljeni na nove priložnosti na trgu javnih naročil!

Cilj delavnice: Cilj delavnice je udeležence opolnomočiti s potrebnimi znanji za učinkovito oddajanje ponudb v praksi in olajšati ter izboljšati javno naročanje v Sloveniji.

VSEBINA delavnice po posameznih modulih:

Uvod v postopke javnega naročanja (9.2.2021):

 • faze oddaje javnega naročila
 • kakšno sporočilno vrednost imajo posamezne vrste postopkov

Ugotavljanje sposobnosti in obstoj izključitvenih razlogov (16. 2. 2021):

 • razlogi za izključitev ter pogoji za sodelovanje
 • vrste, vsebina in ustreznost dokazil
 • najpogostejše napake naročnika in kako le-te izkoristiti sebi v prid

Priprava in oddaja dopustne ponudbe (23. 2. 2021):

 • oddaja skupne partnerske ponudbe in ponudbe s podizvajalci
 • dopustno dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudbene dokumentacije

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil (2. 3. 2021):

 • pravica do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika
 • priprava revizijskega zahtevka

Pogodba o izvedbi javnega naročila (9. 3. 2021):

 • dopustne spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila
 • odstop od sklenitve pogodbe
 • zavarovanja naročnika (zavarovanje za dobro izvedbo, zavarovanje za odpravo napak, pogodbena kazen)

Kotizacija:

 • 450,00 EUR brez DDV na udeleženca, za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije  15 % popust;
 • za obstoječe in nove naročnike S-PROCUREMENT PAKETA PREMIUM+ do 11.1.2020 je udeležba brezplačna;
 • za hitre prijave do 22. 1. 2020 nudimo 50 % popusta.

Več informacij in prijava na: info@s-procurement.si.

Ekipa S-Procurement v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo

Kakor izhaja iz Statističnih poročil MJU, Direktorata za javno naročanje za zadnja tri leta (https://www.gov.si/teme/pravila-na-podrocju-javnega-narocanja/#e72582), se število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, skozi vsa leta vztrajno povečuje. V letu 2018 se je zvečalo za 3,96 odstotne točke v primerjavi z letom 2017. Leta 2019 se je povečalo število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, in sicer za 0,71 odstotne točke v primerjavi z letom 2018. Kot ključen razlog za takšen trend so identificirani posamezni naročniki, ki v teh postopkih oblikujejo specifikacije predmeta naročila, pogoje in merila na način, ki onemogočajo ali zmanjšujejo konkurenčnost, za leti 2018 in 2019 pa se poleg tega razloga navaja kot verjetna razloga za takšno stanje tudi majhnost slovenskega trga javnih naročil (tudi ob upoštevanju, da je pri naročilih male vrednosti obvestilo o javnem naročilu objavljeno samo na portalu javnih naročil) in morebitno pomanjkanje razpoložljivih kapacitet pri različnih ponudnikih zaradi obdobja večje gospodarske rasti.

Med razlogi za takšno stanje se ne navaja pomanjkljiva profesionalizacija za sodelovanje v postopkih javnih naročil, tako na strani naročnikov kot ponudnikov, čeprav v praksi opažamo, da je prav ta pogosto razlog za nastalo situacijo. Ponudniki pogosto nimajo zanimanja za sodelovanje v postopkih oddaje javnih naročil, saj nimajo zadostnega znanja za pripravo dopustne ponudbe ali znanja s pomočjo katerega bi naročnike opozorili na morebitne pomanjkljivosti ali nezakonitosti.

V družbi S-Procurement v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo si prizadevamo za zvišanje sodelovanja ponudnikov v postopkih javnih naročil.

Trg nabave mora delovati kot vrtinec. Zadostno število naročil oz. povpraševanj motivira ponudnike, da oddajajo ponudbe. Kakovostne ponudbe, v katerih naročnik zares lahko doseže ekonomsko najugodnejšo ponudbo, motivirajo naročnike, da pripravljajo kakovostna povpraševanja, da naslednjič dosežejo še boljše razmerje med kakovostjo in ceno. Trg nabave je potrebno graditi. V znanju je moč.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih