IZBERI TEMO

Lara Valjavec


Katja Hodošček


Nina Pekolj

Nina Pekolj je po uspešno zaključeni Gimnaziji v Novem mestu nadaljevala s študijem na Pravni fakulteti v Ljubljani. Diplomirala je z oceno cum laude z diplomsko nalogo z naslovom Izkrivljanje konkurence na primeru izplačila dividend matičnim družbam v drugo državo članico EU.

Prve delovne izkušnje je pridobila že v času študija v podjetju LeitnerLeitner Slovenija, kjer je opravljala raznovrstna dela s področja gospodarskega, davčnega in delovnega prava. Z namenom pridobitve osnovnega znanja s področja finančnega bilanciranja se je udeležila dodatnega strokovnega izobraževanja in pridobila Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc.

Po zaključenem dodiplomskem študiju se je vpisala na podiplomski magistrski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pri Višjem sodišču v Ljubljani je opravljala sodniško pripravništvo ter hkrati delala kot pravnica v pisarni župana na občini. Opravila je tudi strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

Z delom na občini je podrobneje spoznala področje delovanja lokalne samouprave in pridobila znanje, ki ga uporablja in nadgrajuje na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo.


doc. dr. Petra Ferk

Petra Ferk je diplomirala pri 22 letih na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z oceno cum laude. Po končanem študiju se je zaposlila na Slovenski odškodninski družbi, nato pa je kot svetovalka začela delati v javnem podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Leta 2008 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala magistrsko nalogo pod mentorstvom prof. dr. Rajka Pirnata. Istega leta je v soavtorstvu z Boštjanom Ferkom napisala monografijo z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. Leta 2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico.

Je avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov doma in v tujini. Med daljšimi študijskimi aktivnostmi v tujini je treba omeniti raziskovalno delo, ki ga je opravila za magistrsko nalogo in za doktorsko disertacijo kot štipendistka na Inštitutu Maxa Plancka za mednarodno in primerjalno pravo v Hamburgu. Stažirala je na Sodišču Evropske Unije v Luksemburgu, in se v Dublinu na Irskem izpopolnjevala v angleškem jeziku ter opravljala tudi raziskovalno delo za doktorsko disertacijo.

V okviru Inštituta pokriva predvsem raziskovalno dejavnost na vseh področjih delovanja Inštituta, mednarodno sodelovanje in prenos znanja. Kot docentka za javno upravo je habilitirana in predava na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer predava pri predmetih Pravo javnih služb in Pravne osebe javnega in zasebnega prava. V zadnjem času se ukvarja zlasti z aktualnimi vprašanji elektronskega javnega naročanja, projekti pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, zagotavljanjem in financiranjem izvajanja javnih služb in izgradnje javne infrastrukture ter s tem povezanim vprašanjem državnih pomoči.

Petra Ferk je generalna sekretarka Slovenskega društva za evropsko pravo in sodeluje pri njegovih aktivnosti že od ustanovitve naprej. Hkrati je tudi članica upravnega odbora Mednarodnega združenja za evropsko pravo (Federation Internationale du droit Europeen – FIDE) in članica upravnega odbora Mednarodne akademije za primerjalno pravo (International Academy of Comparative Law – IACL).

Petra Ferk je nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo pa nastopa kot izvajalka seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva.

Prosti čas Petra zlahka nameni crkljanju, ustvarjanju v domači kuhinji in na vrtu ter seveda pisanju – nobena ura ni prepozna ali prezgodnja in vsak vikend je ta prav za pisanje. Vedrino ohranja z branjem, vsakodnevnimi meditacijami, tibetanskimi vajami in pilatesom.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

KONTAKT

  • Email: petra.ferk@pppforum.si

doc. dr. Boštjan Ferk

Boštjan Ferk se je rodil leta 1979 na Ptuju, kjer je zaključil osnovno šolo in gimnazijo. Leta 2003 je pod mentorstvom prof. dr. Bojana Bugariča diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z naslovom diplomske naloge “Razvojna regija kot priložnost za Slovenijo” ter nadaljeval s študijem na magistrskem programu Javna uprava z neposrednim prehodom na doktorski študij. Doktorski študij je zaključil leta 2013, ko je pod mentorstvom prof. dr. Rajka Pirnata obranil doktorsko disertacijo z naslovom “Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu”.

Svoje strokovno znanje s področja javno-zasebnih partnerstev izpopolnjuje z udeležbo na konferencah in seminarjih s tega področja doma in v tujini, pa tudi z nekoliko daljšimi študijskimi izpopolnjevanji v tujini: stažiranje na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu, raziskovalno delo v Dublinu na Irskem, raziskovalno delo na Inštitutu Maxa Plancka za mednarodno in primerjalno pravo v Hamburgu.

Njegova bibliografija obsega številne prispevke doma in v tujini. Je soavtor monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva, ter avtor monografije z naslovom Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. Slednja je nastala na podlagi doktorske disertacije in je dopolnjena z zakonodajnim paketom EU o javnem naročanju in koncesijskih pogodbah iz leta 2014.

Boštjan Ferk je uvrščen na listo domačih arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalec seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva.

Pri svojem delu sodeluje s številnimi evropskimi in mednarodnimi organizacijami, ki si prizadevajo za razvoj in uveljavitev javno-zasebnih partnerstev, med drugim z Mednarodnim centrom odličnosti za javno-zasebna partnerstva pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo (UNECE International PPP Centre of Excellence), Ekonomskim forumom (Economic Forum), Centrom za management javnih naročil (Centar za menadžment nabavki), je član mednarodnega odbora Ruskega centra za razvoj javno-zasebnih partnerstev (PPP Development Center of the Russian Federation).

Boštjanova velika hobija sta prebiranje New York Review of Books ter če le čas dopušča še katere od knjig, ki so ga pritegnile v reviji in – košarka. Tempo mu sedaj nalaga, da se s košarkarsko žogo srečuje redkeje, kot bi želel, zamenjal jo je simulator za veslanje, vendar pa mu ostaja v veliko osebno zadovoljstvo in največje veselje, ko na koš meče s hčerkama.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

KONTAKT

  • Tel: 01 60 100 72,
  • Email: bostjan.ferk@pppforum.si
Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih