Speed uPPP Slovenija – BLED 2017

Pametno naročanje in učinkovita javno-zasebna partnerstva

V Sloveniji, podobno kot v večini držav Evropske unije, na eni strani raste infrastrukturna vrzel, na drugi strani pa se krepi pritisk na zmanjševanje dostopnosti javnih služb. Odzivi držav so različni, med učinkovitejšimi pa se je izkazala večja vključitev potencialov zasebnega sektorja v javne projekte. Javno-zasebna partnerstva tako postajajo globalna nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb. Po drugi strani je tudi tradicionalni pristop v javnem naročanju v fazi hitrih sprememb. Poudarek pri javnem naročanju se postopoma preusmerja iz postopkovnih vprašanj na vsebinska vprašanja. Odgovor na zgoraj izpostavljene dileme in izzive lahko najdemo v kombinaciji pametnega naročanja in učinkovitih javno-zasebnih partnerstev. To je bil tudi cilj Naložbenega načrta za Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija in ki je prinesel novo logiko finančne podpore in izvedbe (javnih) projektov. Naložbeni načrt za Evropo namreč predvideva večjo vključenost zasebnega sektorja, hkrati pa omogoča prevzemanje večjih tveganj v projektih preko jamstev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). EU torej vzpodbuja predvsem okolju prijazne, inovativne in razvojno naravnane projekte, kjer je s kombiniranjem javnih in zasebnih virov financiranja mogoče najučinkoviteje doseči zastavljene cilje.

 

Zakaj se udeležiti konference?

  • ker se zavedamo, da je ob rednem delovnem ritmu težko najti čas za poglobljeno analizo potencialov, ki jih ponuja javno-zasebno partnerstvo in izzivov, ki jih prinaša hitro spreminjajoče področje javnega naročanja;
  • ker bodo domači in tuji mednarodno priznani strokovnjaki predstavili praktične primere, ki lahko predstavljajo učinkovite rešitve izzivov, s katerimi se soočate;
    da boste seznanjeni z zadnjimi trendi na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v EU;
  • ker boste neposredno pri predstavnikih Evropske komisije in Evropske investicijske banke lahko preverili njihova stališča glede odprtih vprašanj povezanih z javnim naročanjem in javno-zasebnimi partnerstvi;
  • zaradi večje učinkovitosti skupinskega in interaktivnega pristopa pri obravnavi izpostavljenih tem;
  • ker bo razprava moderirana in vodena na način, da bo omogočala vključitev vseh udeležencev in bo spodbujala izmenjavo mnenj;
  • da boste pripravljeni na priložnosti, ki jih ponuja »fund blending« (vključitev virov EU, javnih virov in virov zasebnega sektorja za izvedbo javnih projektov);
    da boste lažje prepoznali lastne razvojne potenciale.

 

SPLETNA STRAN DOGODKA

VPRAŠANJA IN KOMENTARJI

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih