STATISTIKA JAVNIH NAROČIL ZA 2015

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo je na svojih spletnh straneh objavil Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2015. V povzetku navajamo nekaj ključnih podatkov: naročila je oddalo 1981 naročnikov objavljenih je bilo skupaj 5396 javnih naročil oddanih evidenčnih naročil je bilo 957.636 najpogosteje je bil uporabljen postopek oddaje naročila male vrednosti, in sicer predstavlja 49,11% vseh postopkov celotna vrednost vseh oddani ...

NA FORUM

DKOM ODLOČILA O PRAVICI DO DOPOLNITVE PONUDBE PO ...

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Državna revizijska komisija v zadevi št. 018-179/2016-6 ni ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja, čigar ponudbo je bila izločena, ker naročnik ni upošteval naknadno predloženega referenčnega posla. Državna revizijska komisija je med drugim navedla: “Iz dikcije petega odstavka 89. člena ZJN-3 je razvidno, da je možnost dopolnjevanja, popravljanja ali pojasnjevanja ponudbe odvisna od naročnika – naročnik namreč v primerih, ki so navedeni v petem odstavku 89. člena ZJN-3, od ponu ...

NA FORUM

Spremenjena podporna shema za energijo iz obnovlji...

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči 10. oktobra 2016 odobrila spremembe slovenske podporne sheme za energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Na osnovi spremenjene sheme se bo povečala proizvodnja energije iz obnovljivih virov v skladu s cilji EU na področju energije in brez neupravičenega izkrivljanja konkurence. Kot izhaja iz direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, je cilj Slovenije, da bi do leta 2020 delež energij ...

NA FORUM

VZORCI GRADBENIH POGODB

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Gospodarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s strokovno ekipo odvetnikov in pravnikov v gradbenih družbah pripravila vzorce standardiziranih uravnoteženih gradbenih pogodb, do katerih lahko dostopate tukaj. Pripravljavci so sledili načelu uravnoteženosti pri prevzemanju tveganj pogodbenih strank, po katerem nosi vsaka od strank tista tveganja, na katera ima ključni vpliv. Predstavitev omenjenih vzorcev pogodb bo izvedena na Dnevih gradbenega prava 2016 v Laškem. ...

NA FORUM

POROČILO O IMPLEMENTACIJI DIREKTIV

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Mednarodna odvetniška pisarna Eversheds je objavila poročilo »EU Public Procurement Reform Guide 2016« o statusu implementacije Direktiv 2014/23, 2014/24 in 2014/25 o javnem naročanju. Predstavili so ureditev v Švici ter v 19 državah EU, med katerimi je tudi Slovenija. V nekaterih državah se je z implementacijo docela spremenilo pravo na področju javnega naročanja in pregled nad trenutnim stanjem, ki ga vsebuje poročilo, je zelo dobrodošel. V poročilu so poleg statusa prenosa direktiv ...

NA FORUM

PUBLIC PROCUREMENTS

LEGAL ADVICE

PROJECT MANAGEMENT

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

ECONOMIC ANALYSES

CONCESSIONS AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

PUBLIC SERVICES AND INFRASTRUCTURE

KNOWLEDGE TRANSFER

INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA IN PRAKTIČNE DELAVNICE

IZOBRAŽEVALNI CENTER

Prednost dajemo individualnim izobraževanjem, ki so namenjena manjšim skupinam. Izkušnje iz tujine kažejo, da so individualna izobraževanja najhitreje rastoča oblika izobraževanj. Udeležencem omogočajo, da osredotočeno zapolnijo vrzeli v svojem znanju in najdejo odgovore na odprta vprašan...

PODPORA PONUDNIKOM V POSTOPKIH JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

V postopkih vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev pogosto potrebujejo podporo ponudniki, ki imajo lahko dobro idejo, pa ne vedo, kako bi se lotili njene realizacije ali ki potrebujejo svetovanje v postopku javnega razpisa in podpisa ter izvajanja pogodbe....

Z NAROČNIKI S SKUPNIMI MOČMI DO VZPOSTAVITVE JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Na nas se obračajo številni naročniki, ki vedno pogosteje razmišljajo o zagotavljaju javnih služb in vzpostavitvi javne infrastrukture s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. V postopkih javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev smo tako nudili oporo že v več kot 60 slovenskih občinah in...

TEST JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Test javno-zasebnega partnerstva je namenjen odgovoru na vprašanje, ali je izvedba konkretnega projekta mogoča in smotrna. V primeru, če je ugotovljeno, da je izvedba konkretnega projekta javno-zasebnega partnerstva mogoča in smotrna, iščemo najprimernejšo obliko javno-zasebnega partnerstva z...

VLOGA PROMOTORJA

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Priprava vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva predstavlja možnost aktivnega ravnanje zainteresiranih ponudnikov, ki želijo vzpodbuditi izvedbo določenega projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva....

MATRICA DELITVE POSLOVNIH TVEGANJ MED PARTNERJA

KONCESIJE IN JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA

Eno najpomembnejših vprašanj pri oblikovanju koncesijskega razmerja oz. razmerja javno-zasebnega partnestva je razdelitev tveganj med partnerjema. Pri tem je treba izhajati iz vsebine konkretnega projekta, ciljev partnerjev, javnega interesa, in delitev tveganj oblikovati na način, da se omogoči...

QUESTIONS?

We will be happy to answer any questions you may have.TEAM

Boštjan Ferk, Ph.D.

USTANOVITELJ IN DIREKTOR

Branko Kašnik, B.A. in Law

USTANOVITELJ IN NAMESTNIK DIREKTORJA

Petra Ferk, Ph.D.

USTANOVITELJICA IN RAZISKOVALKA

Nina Pekolj, B.A. in Law

USTANOVITELJICA IN RAZISKOVALKA

Neža Kašnik, B.A. in Communication Studies

RAZISKOVALKA

Marko Špiler, Ph.D.

ZUNANJI SODELAVEC

Mila Sullivan, M.Sc., MBA

ZUNANJA SODELAVKA

Kevin Sullivan, M.Eng.Sc., MBA

ZUNANJI SODELAVEC

M. Raman, Ph.D.

ZUNANJI SODELAVEC

INSTITUTE FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, SLOVENIA

Institute for Public-Private Partnership was founded in 2008 as a private institute with the belief that legal and economic scientific research in the field of public-private partnership should be encouraged and that the results of the research should be systematically transferred into practice. Hence, the Institute comprises a dynamic group of experts from various fields, including law, economics, project management, and communication sciences, who share an unwavering thirst for knowledge. Our carefully selected team comprises our own employees and external experts. Various young employed associates and external consultants are working within the Institute for Public-Private Partnership. Experts from legal and economic departments, communication studies and project management upgrade their scientific work by implementing knowledge into practice. This allows for a close connection between theory and practice, which is very much needed in Slovenia. We draw from rich domestic and foreign experiences, as well as the knowledge and work of established legal scholars. We promote scientific research that supports the needs of the economy; our work is not limited to Slovenia alone.

VEČ O INŠTITUTU

The basic areas of operation of the Institute include:

 • Public procurement
 • Concessions and public-private partnerships
 • Public services and public infrastructure
 • Energy performance contracting
 • Investment documentation and economic analysis
 • Project management
 • Legal advice
 • Knowledge transfer

The main advantages of the Institute for Public-Private Partnership are expertise, reliability, flexibility, and creativity, transfer of theoretical knowledge to conquer problems in practice, multidisciplinary approach, knowledge based on foreign and domestic theories and practice, practical experience and references in managing various complex projects related to public-private partnerships, public procurement, provision of services of general economic and non-economic interest, calls for tenders, project management, economic studies, concessions, public contracts, project financing, and our commitment to these issues. The activities of the Institute for Public-Private Partnerships are project- and goal-oriented.

Our basic objectives comprise the following:

 • Integration of highly skilled professionals from various scientific areas of expertise, as well as promoting the development of scientific research in this field
 • Design and implementation of educational, scientific and research projects in the field of legal sciences and economics with special attention devoted to public-private partnerships, public procurement and tendering, public services, state aid, project management, and project financing
 • Development of applied sciences and transfer of knowledge, experiences and technology into practice, as well as seeking creative solutions regarding the provision of public services, public infrastructure, and public procurement of services, goods and public works
 • Transfer of know-how and promotion of scientific, research and publishing activities of the Institute

Institute for Public-Private Partnership assures and guarantees that all services are provided on time by capable and competent experts possessing practical experience in consulting the public and the private sector.

We look forward to working with you.

KONTAKTI 

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih