KONKURENČNA POLITIKA IN ZELENI DOGOVOR

Objavljeno: Friday October 23rd, 2020 - Boštjan Ferk

Generalni direktorat Evropske komisije za konkurenco je objavil razpis za prispevke o tem, kako pravila konkurence in trajnostne politike delujejo skupaj.

Že v govoru 22. septembra 2020 na prireditvi, ki jo je gostila evropska poslanka Stephanie Yon-Courtin,  je izvršna podpredsednica Margrethe Vestager izpostavila, da namerava začeti evropsko razpravo o tem, kako lahko konkurenčna politika EU najbolje podpre Evropski zeleni dogovor.

Kot je dejala izvršna podpredsednica Vestager, konkurenčna politika ne more nadomestiti okoljske zakonodaje ali zelenih naložb. Vprašanje je le, ali lahko sami naredimo več, da svoja pravila uporabimo na načine, ki bodo bolje podprli Zeleni dogovor.

Generalni direktorat za konkurenco je izpostavil, da išče prispevke vseh, ki imajo na problematičnih področjih vpliv. To vključuje različne industrije, okoljske skupine, potrošniške organizacije in strokovnjake za konkurenco.

Razpis za prispevke bo potekal do 20. novembra 2020. Dokumentacija o posvetovanju bo na voljo v vseh uradnih jezikih. Danemu razpisu bo sledila konferenca v začetku leta 2021, ki bo združila različne poglede na to pomembno temo.

Poziv za prispevek

Cilj Evropskega zelenega dogovora je Evropsko unijo preoblikovati v pošteno in uspešno družbo s sodobnim, z viri učinkovitim in konkurenčnim gospodarstvom. Cilj je, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina, kjer je gospodarska rast ločena od rabe virov. Zaradi pandemije koronavirusa so te ambicije še pomembnejše. Evropska komisija je za Evropo pripravila pomemben načrt za oživitev gospodarstva, z namenom odprave gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija in s katerim želi spodbuditi evropsko okrevanje v skladu z dvojnimi zelenimi in digitalnimi cilji prehoda.

Kot je poudarila izvršna podpredsednica Vestager: “Da bi uspeli, bodo morali vsi v Evropi odigrati svojo vlogo – vsak posameznik, vsaka javna oblast, kar vključuje tudi izvršitelje konkurence.”

Cilj pravil konkurence EU je spodbujati in zaščititi učinkovito konkurenco na trgih, s čimer se doseže učinkovite rezultate v korist potrošnikov. Konkurenčni trgi spodbujajo podjetja, da naj proizvajajo z najnižjimi stroški, učinkovito vlagajo ter, da naj razvijajo in sprejemajo energetsko najučinkovitejše tehnologije. Tak konkurenčni pritisk je močna spodbuda za učinkovito uporabo redkih virov našega planeta in dopolnjuje okoljske in podnebne politike in predpise, ki so usmerjene v internalizacijo okoljskih stroškov. Politika konkurence s tem, ko želi pomagati, da se dosežejo učinkoviti in konkurenčni tržni izidi, sama po sebi prispeva k učinkovitosti zelenih politik. Vendar v boju proti podnebnim spremembam in varovanju okolja konkurenčna politika ni v vodilnem položaju, saj obstajajo boljši, veliko bolj učinkovitejši načini, kot sta na primer regulacija in obdavčitev.

Ne glede na to, pa lahko konkurenčna politika deluje na področju pravne regulacije, vprašanje, ki se postavlja je, kako bi lahko regulirali še na učinkovitejši način. Komisija je odgovorna za izvrševanje pravil konkurence na podlagi svojih pristojnosti v skladu s Pogodbo in obstoječo sekundarno zakonodajo EU pod strogim nadzorom evropskih sodišč. To pomeni, da lahko ne glede na spremembe obstoječega pravnega okvira, prispevek politike konkurence k Zelenemu dogovoru, poteka le znotraj teh jasno določenih meja.

Namen tega razpisa za zbiranje prispevkov je, poleg navedenega, izbrati ideje in predloge vseh, ki sodelujejo pri tej problematiki, vključno s strokovnjaki za konkurenco, akademskimi krogi, industrijo, okoljskimi skupinami in potrošniškimi organizacijami. Prispevki, ki bodo prispeli do datuma, bodo dodani na dnevni red konference v začetku prihodnjega leta, ki bo združila te različne perspektive.

Več o danem razpisu si lahko preberete TUKAJ.

Leave a Reply

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih