IZBERI TEMO

JAVNO NAROČANJE MED EPIDEMIJO IN PO NJEJ – 21. KONFERENCA DNEVI JAVNIH NAROČIL

Objavljeno: 9. 6. 2021 - Boštjan Ferk

Med 10. in 11. junijem 2021 bo potekala tradicionalna 21. konferenca Dnevi javnih naročil, ki jo organizira Agencija za management v sodelovanju z Društvom za javna naročila. Letos konferenca nosi naslov “Javno naročanje med epidemijo in po njej”, odvijala pa se bo v Hotelu Portus v Portorožu.

V času epidemije se javna naročila izvajajo skoraj nemoteno, njihov obseg pa se je zaradi posameznih interventnih ukrepov še povečal. Iz sprejetih ukrepov zakonodajalca je mogoče ugotoviti željo po bolj učinkovitih postopkih, hkrati pa gre tudi v odločitvah Državne revizijske komisije zaznati premik v smer, ko forma izgublja pretiran pomen, ki ga je imela v preteklih letih. Vse to pa odpira številne priložnosti za enostavnejšo, gospodarnejšo in hitrejšo izvedbo javnih naročil.

Več informacij na: https://files.cargocollective.com/741318/21konferenca.pdf

Naročniki na novice Foruma znanja prejmete 10 % popust, kar uveljavljate na način, da na prijavnico navedete “Popust 10% IJZP”.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


WEBINAR: Čarobnost in prekletstvo evidenčnih naročil

Objavljeno: 26. 1. 2021 - Petra Ferk

ZOOM – 1. april 2021 od 9.00 do 9.50

Ali ste vedeli, da pogodbena vrednost evidenčnih naročil v Sloveniji že nekaj let krepko presega 1 milijardo proračunskih sredstev? Evidenčna naročila predstavljajo velik potencial za gospodarstvo, za majhna in velika podjetja, in prav tako za javne naročnike, ki želijo vzpostaviti lokalne oskrbovalne verige.

PROGRAM:

1. Mejne vrednosti za uporabo ZJN-3

2. Izračun ocenjene vrednosti javnega naročila

3. Postopek oddaje evidenčnega naročila in obveznosti naročnika po ZJN-3

4. Prednosti elektronskega izvajanja evidenčnih naročil

Nekateri naročniki že uporabljajo evidenčna naročila kot transparentno orodje za spodbujanje lokalnih dobaviteljev, za spodbujanje konkurence med ponudniki in ustvarjanje prihrankov. Evidenčna naročila niso »rezervirani posli«. Evidenčna naročila so priložnost! Dvig mejnih vrednosti z interventnim zakonom pa vam omogoča še več.

Za javne naročnike, uporabnike platforme S-Procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

Več informacij in prijave na info@s-procurement.si ali info@pppforum.si. Prijava je obvezna. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


WEBINAR: Dopolnjevanje ponudb – kje so meje?

Objavljeno: 25. 1. 2021 - Petra Ferk

ZOOM: 4. marec 2021 od 9.00 do 9.50

Uporaba instituta spreminjanja, pojasnjevanja in dopolnjevanja ponudb v postopkih javnega naročanja je pogosto trn v peti, saj je meja med nedopustnim dogovarjanjem ter dopustnim posegom v že oddane ponudbe tanka. Naročniki se pogosto sprašujejo ali smejo v določenem primeru ponudnika sploh pozvati k dopolnitvi ponudbe oziroma kdaj je to njihova obveznost. Na drugi strani pa se ponudniki nemalokrat srečujejo z dilemo dopustnega posega v lastno ponudbo, saj je prekomeren poseg lahko razlog za izključitev le-te.

Vabimo vas na spletno delavnico “Dopolnjevanje ponudb – kje so meje?” na kateri bomo predstavili dopustne meje za uporabo instituta ter zahtevana ravnanja na strani naročnikov in ponudnikov. 

PROGRAM:

1. Splošno o institut dopolnjevanja, pojasnjevanja in spreminjanja ponudb

2. Dopolnjevanje ponudb v zvezi s podizvajalci in partnerji

3. Praktični primeri

Za naročnike, uporabnike platforme S-Procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

Več informacij in prijave na info@s-procurement.si ali info@pppforum.si. Prijava je obvezna. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


WEBINAR: Ali znate pravilno izpolniti ESPD?

Objavljeno: 15. 1. 2021 - Petra Ferk

4. februar 2021 od 9.00 do 9.50

Vabimo vas na spletno delavnico »Ali znate pravilno izpolniti obrazec ESPD?«, kjer bodo obravnavane najpogostejše zagate in napake pri izpolnjevanju ESPD obrazca tako na strani javnih naročnikov kot ponudnikov.

Ključni del prizadevanj za zmanjšanje bremen na strani javnih naročnikov in ponudnikov je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila oz. ESPD. Nemalokrat pa se soočamo z nepravilno izpolnjenimi obrazci, ki posledično ne dosegajo svojega namena. Slednje je odraz pomanjkanja strokovnega znanja na strani ponudnikov ter nejasnih navodil za izpolnjevanje s strani pristojnih organov. Namen ESPD obrazca je zagotovo tudi zmanjšanje bremena na strani ponudnikov, saj naj bi nadomestil številna potrdila in lastne izjave, ki jih naročniki zahtevajo od gospodarskih subjektov. Pa je temu res tako?

Za naročnike, uporabnike platforme S-Procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

Več informacij in prijave na info@s-procurement.si ali info@pppforum.si. Prijava je obvezna. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


SPLETNA DELAVNICA: ODDAJA PONUDB

Objavljeno: 22. 12. 2020 - Boštjan Ferk

SPLETNA DELAVNICA “Speed uPPP ODDAJA PONUDB” V 5 MODULIH: v torek 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3. in 9. 3. 2021 od 9:00 do 10:30 ure

Zakaj z nami na spletno delavnico?

Ker boste tako v leto 2021 vstopili z novim znanjem in pripravljeni na nove priložnosti na trgu javnih naročil!

Cilj delavnice: Cilj delavnice je udeležence opolnomočiti s potrebnimi znanji za učinkovito oddajanje ponudb v praksi in olajšati ter izboljšati javno naročanje v Sloveniji.

VSEBINA delavnice po posameznih modulih:

Uvod v postopke javnega naročanja (9.2.2021):

 • faze oddaje javnega naročila
 • kakšno sporočilno vrednost imajo posamezne vrste postopkov

Ugotavljanje sposobnosti in obstoj izključitvenih razlogov (16. 2. 2021):

 • razlogi za izključitev ter pogoji za sodelovanje
 • vrste, vsebina in ustreznost dokazil
 • najpogostejše napake naročnika in kako le-te izkoristiti sebi v prid

Priprava in oddaja dopustne ponudbe (23. 2. 2021):

 • oddaja skupne partnerske ponudbe in ponudbe s podizvajalci
 • dopustno dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudbene dokumentacije

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil (2. 3. 2021):

 • pravica do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika
 • priprava revizijskega zahtevka

Pogodba o izvedbi javnega naročila (9. 3. 2021):

 • dopustne spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila
 • odstop od sklenitve pogodbe
 • zavarovanja naročnika (zavarovanje za dobro izvedbo, zavarovanje za odpravo napak, pogodbena kazen)

Kotizacija:

 • 450,00 EUR brez DDV na udeleženca, za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije  15 % popust;
 • za obstoječe in nove naročnike S-PROCUREMENT PAKETA PREMIUM+ do 11.1.2020 je udeležba brezplačna;
 • za hitre prijave do 22. 1. 2020 nudimo 50 % popusta.

Več informacij in prijava na: info@s-procurement.si.

Ekipa S-Procurement v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo

Kakor izhaja iz Statističnih poročil MJU, Direktorata za javno naročanje za zadnja tri leta (https://www.gov.si/teme/pravila-na-podrocju-javnega-narocanja/#e72582), se število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, skozi vsa leta vztrajno povečuje. V letu 2018 se je zvečalo za 3,96 odstotne točke v primerjavi z letom 2017. Leta 2019 se je povečalo število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, in sicer za 0,71 odstotne točke v primerjavi z letom 2018. Kot ključen razlog za takšen trend so identificirani posamezni naročniki, ki v teh postopkih oblikujejo specifikacije predmeta naročila, pogoje in merila na način, ki onemogočajo ali zmanjšujejo konkurenčnost, za leti 2018 in 2019 pa se poleg tega razloga navaja kot verjetna razloga za takšno stanje tudi majhnost slovenskega trga javnih naročil (tudi ob upoštevanju, da je pri naročilih male vrednosti obvestilo o javnem naročilu objavljeno samo na portalu javnih naročil) in morebitno pomanjkanje razpoložljivih kapacitet pri različnih ponudnikih zaradi obdobja večje gospodarske rasti.

Med razlogi za takšno stanje se ne navaja pomanjkljiva profesionalizacija za sodelovanje v postopkih javnih naročil, tako na strani naročnikov kot ponudnikov, čeprav v praksi opažamo, da je prav ta pogosto razlog za nastalo situacijo. Ponudniki pogosto nimajo zanimanja za sodelovanje v postopkih oddaje javnih naročil, saj nimajo zadostnega znanja za pripravo dopustne ponudbe ali znanja s pomočjo katerega bi naročnike opozorili na morebitne pomanjkljivosti ali nezakonitosti.

V družbi S-Procurement v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo si prizadevamo za zvišanje sodelovanja ponudnikov v postopkih javnih naročil.

Trg nabave mora delovati kot vrtinec. Zadostno število naročil oz. povpraševanj motivira ponudnike, da oddajajo ponudbe. Kakovostne ponudbe, v katerih naročnik zares lahko doseže ekonomsko najugodnejšo ponudbo, motivirajo naročnike, da pripravljajo kakovostna povpraševanja, da naslednjič dosežejo še boljše razmerje med kakovostjo in ceno. Trg nabave je potrebno graditi. V znanju je moč.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


VSAK PRVI ČETRTEK V 2021 SE DOBIMO NA ZOOMU

Objavljeno: 20. 12. 2020 - Petra Ferk

V letu 2021 zato pričenjamo z rednimi mesečnimi izobraževanji za izboljšanje nabavnih postopkov v postopkih javnega naročanja in nabav v zasebnem sektorju. Verjamemo, da z znanjem lahko premagamo vse izzive.


Delavnice bodo potekale praviloma vsak prvi četrtek v mesecu od 9.00 do 10.00 ure. Po potrebi bodo udeleženci razdeljeni v več skupin.

Za prve štiri mesece 2021 napovedujemo:

 • 14. januarja 2021 ob 9.00 uri: Novosti v pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – eRevizija in upravni spor
 • 4. februarja 2021 ob 9.00 uri: A res znamo pravilno izpolniti obrazec ESPD?
 • 4. marca 2021 ob 9.00 uri: Dopolnjevanje ponudb – kje so meje?
 • 1. aprila 2021 ob 9.00 uri: Čarobnost in zagate evidenčnih naročil


Za NAROČNIKE, uporabnike platforme S-procurement in PONUDNIKE, ki imajo vključen PREMIUM+ paket, so delavnice brezplačne. Število udeležencev iste organizacije je v tem primeru neomejeno.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice na udeleženca 49 EUR brez DDV.

Prijave so na elektronski naslov: info@s-procurement.si, do enega dne pred delavnico, do 12 ure. Prijava je obvezna. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


WEBINAR: eREVIZIJA IN UPRAVNI SPOR V JAVNEM NAROČANJU

Objavljeno: 9. 12. 2020 - Boštjan Ferk

S 1. januarjem 2021 je na področju uveljavljanja pravnega varstva v postopkih javnega naročanja postala obvezna uporaba portala e-revizija, zoper odločitve Državne revizijske komisije pa je dovoljen upravni spor. Vabimo vas na spletno delavnico NOVOSTI V PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, kjer bo obravnavan potek postopka pravnega varstva po novem, prikazane pa bodo tudi funkcionalnosti portala e-Revizija, ki je vzpostavljen za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku.

Delavnica bo v četrtek, 14. januarja 2021 od 9.00 do 10.00 ure. Vabljeni tako naročniki kot ponudniki v postopkih javnega naročanja.

Za naročnike, uporabnike platforme S-procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

Prijave so na elektronski naslov: barbara.cankar@pppforum.si do 13. januarja 2021, do 12 ure. Prijava je obvezna.

Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

Udeleženci naj morebitna vprašanja, na katere bi želeli prejeti pojasnila posredujejo na elektronski naslov: barbara.cankar@pppforum.si do 13. januarja 2021, do 12 ure. Vprašanja so zelo zaželena, saj bomo tako lahko skupaj maksimalno učinkoviti.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


ZELENO JAVNO NAROČANJE IN NOVE ENERGIJSKE NALEPKE

Objavljeno: 8. 12. 2020 - Boštjan Ferk

Evropska komisija je marca 2019 naznanila, da bo v vseh državah EU uveden nov sistem označevanje energijskih razredov. Smisel novih energijskih nalepk je povečati njihovo učinkovitost in preprečiti zmedo na trgu, ki je posledica obstoječih nalepk, saj le te vsebujejo znotraj razredov različne lestvice, pri čemer je lahko najvišji razred kateri koli med razredoma A in A+++. Posledično je namen spremembe zagotoviti homogeno lestvico od A do G brez vmesnih razredov, kot smo jih poznali do sedaj (npr. A+, A++, A+++).

V prvi sklop novih energijskih nalepk bodo od 1. marca 2021 uvrščeni pomivalni stroji, pralni stroji in hladilniki, od 1. septembra 2021 svetilke, nato pa bodo sledili tudi drugi. Novost ne vpliva zgolj na potrošnike, temveč tudi na javne naročnike, ki so za naročanje teh izdelkov zavezani k spoštovanju določil Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19). Naročnike opozarjamo, da so pri oblikovanju tehničnih specifikacij blaga pozorni in da pravočasno pričnejo z uporabo novih označb ter opustijo staro delitev na vmesne energijske razrede A+, A++, A+++.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


DELAVNICA – JAVNA NAROČILA ZA TRAJNOSTNO PREHRANO

Objavljeno: 7. 12. 2020 - Boštjan Ferk

Dne 4. decembra 2020 je dr. Petra Ferk, ustanoviteljica in direktorica razvojnih projektov pri Inštitutu za javno zasebno partnerstvo, sodelovala na delavnici z naslovom Javna naročila za trajnostno prehrano, ki jo je organizirala Univerza v Torinu pod vodenjem profesorja Roberta Carante. Na delavnici je predstavila stanje in razvoj na področju trajnostnega javnega naročanja živil v Sloveniji.

Več informacij je na voljo TUKAJ.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Upravljanje z energijo v javnem sektorju

Objavljeno: 24. 11. 2020 - Boštjan Ferk

Na webinarju posvečenem javnemu naročanju dne 24.11.220 v okviru projekta “Upravljanje z energijo v javnem sektorju”, ki ga je pripravil Borzen v sodelovanju s konzorcijem lokalnih energetskih agencij, sta predstavnici Inštituta za javno zasebno partnerstvo, dr. Petra Ferk, Katja Hodošček in mag. Dejan Podhraški, ROC d.o.o. predstavili temi: Zakonodajni okvirji in Zeleno javno naročanje s predstavitvijo primerov iz prakse.

Powerpoint predstavitve govorcev najdete TUKAJ. Povezava na tehnično gradivo je dostopna TUKAJ.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


ALI SME NAROČNIK POLEG ESPD ZAHTEVATI TUDI DRUGA DOKAZILA?

Objavljeno: 17. 11. 2020 - Boštjan Ferk

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD) predstavlja lastno izjavo gospodarskega subjekta, da ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Naročnik lahko ob predložitvi prijav ali ponudb namesto potrdil izdanih s strani javnih organov ali tretjih oseb kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt ni v enem od položajev 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje sprejme tudi ESPD.

Slednje pa ne pomeni, da naročnik že v fazi oddaje ponudbe ali prijave poleg obrazca ESPD ni upravičen zahtevati tudi drugih dokazil, kot zagovarjajo številni ponudniki. Ti se pri tem opirajo predvsem na mnenja državnih organov, natančneje tolmačenje ESPD-ja s strani Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU). Ta v svojem Stališču iz leta 2016 (celoten dokument je dostopen TUKAJ) pojasnjuje, da naročnik ne sme zahtevati predložitve posebnih obrazcev od ponudnikov v smislu predložitve dokazil ali pooblastil za preveritev izpolnjevanja posameznega pogoja za sodelovanje ali neobstoja razloga za izključitev v uradni evidenci. Predložitev omenjenih dokumentov naj bi lahko zahteval le od ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo. Poudariti je treba, da navedeno predstavlja le mnenje MJU, ki ni del kogentnih predpisov in torej ni pravno zavezujoče. Pri tem se pogosto izpostavlja sam namen ESPD obrazca, ki je predvsem v poenostaviti javnega naročanja, v zmanjšanju administrativnih stroškov na strani ponudnika in posledično v zasledovanju ekonomičnosti postopka. Navedeno sicer drži, vendar vseeno ne izključuje dejstva, da sme naročnik, poleg ESPD že v fazi oddaje ponudb oz. prijav, zahtevati tudi druga dokazila. Slednje izhaja iz prakse Državne revizijske komisije (št. sklepa: 018-142/2019-4, dostopno: TUKAJ), kjer je ta zavzela stališče, da ima naročnik v skladu s šestim odstavkom 79. člena ZJN-3 možnost, da (kadar je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja) ponudnike in kandidate kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. ZJN-3 torej naročniku izrecno dovoljuje, da (kadarkoli med postopkom, torej tudi ob oddaji začetnih ponudb ali prijav) vse ponudnike oz. kandidate pozove, da predložijo posamezna dokazila, s katerimi izkazujejo navedbe, podane v ESPD obrazcu.

Posledično ne drži, da naročnik od uveljavitve ZJN-3 nima pravice zahtevati, da ponudniki že ob oddaji ponudbe ali prijave predložijo dokazila, s katerimi izkazujejo navedbe v ESPD obrazcu.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Podaljšano obdobje uporabe višjih mejnih vrednosti za t.i. “evidenčna naročila” do 31. decembra 2021

Objavljeno: 13. 11. 2020 - Boštjan Ferk

Državni zbor je 15. oktobra 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki v 5. členu spreminja tudi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), in sicer v delu 90. člena, ki določa višje mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju.
V skladu z navedeno spremembo se ne glede na določbe Zakona o javnem naročanju do 31. decembra 2021 ZJN-3 na splošnem področju uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja od 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj in 80.000 eurov za javno naročilo gradenj. 

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


SPLETNA DELAVNICA: Elektronski podpis v javnem naročanju (26. november 2020)

Objavljeno: 11. 11. 2020 - Petra Ferk

Ekipi S-Procurement in Inštituta za javno-zasebno partnerstvo vabita na praktično delavnico z naslovom: »Varno elektronsko javno naročanje«.

Elektronski podpis je ena od komponent varnega elektronskega poslovanja, ki zagotavlja varovanje celovitosti podatkov, vsebovanih v ponudbah, ter možnost identifikacije podpisnika. Elektronski podpis varuje podatke pred spremembami s kriptografskimi metodami, kar omogoča, da ima elektronsko prejeta ponudba dokazno vrednost, javni naročnik in ponudnik pa sta s tem pravno varovana.

Uvedba elektronskega javnega naročanja ne bi smela vplivati na znižanje standarda pravne varnosti!

Posledično in vezano na spremembo funkcionalnosti elektronskega podpisa v informacijskem sistemu S-Procurement, pripravljamo delavnico, na kateri vam bomo prikazali, kako bo potekala elektronska oddaja ponudbe v sistemu S-Procurement po uvedbi spremembe, predstavili bomo prednosti in pomen elektronskega podpisa v postopkih elektronskega javnega naročanja ter odgovarjali na vaša vprašanja. 

Delavnica je brezplačna za vse obstoječe in nove uporabnike informacijskega sistema S-Procurement! 

Delavnica bo izvedena on-line dne 26. 11. 2020, s pričetkom ob 9:00 uri za naročnike in ob 10:00 uri za ponudnike (predvideno trajanje: 45 minut).

Prijavo lahko posredujete preko elektronske pošte na naslov: barbara.cankar@pppforum.si najkasneje do 23. 11. 2020 do 16:00 ure. Na podlagi prejete prijave, vam bomo posredovali povezavo do spletne delavnice. 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Ekipi
Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in S-Procurement

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


KONKURENČNA POLITIKA IN ZELENI DOGOVOR

Objavljeno: 23. 10. 2020 - Boštjan Ferk

Generalni direktorat Evropske komisije za konkurenco je objavil razpis za prispevke o tem, kako pravila konkurence in trajnostne politike delujejo skupaj.

Že v govoru 22. septembra 2020 na prireditvi, ki jo je gostila evropska poslanka Stephanie Yon-Courtin,  je izvršna podpredsednica Margrethe Vestager izpostavila, da namerava začeti evropsko razpravo o tem, kako lahko konkurenčna politika EU najbolje podpre Evropski zeleni dogovor.

Kot je dejala izvršna podpredsednica Vestager, konkurenčna politika ne more nadomestiti okoljske zakonodaje ali zelenih naložb. Vprašanje je le, ali lahko sami naredimo več, da svoja pravila uporabimo na načine, ki bodo bolje podprli Zeleni dogovor.

Generalni direktorat za konkurenco je izpostavil, da išče prispevke vseh, ki imajo na problematičnih področjih vpliv. To vključuje različne industrije, okoljske skupine, potrošniške organizacije in strokovnjake za konkurenco.

Razpis za prispevke bo potekal do 20. novembra 2020. Dokumentacija o posvetovanju bo na voljo v vseh uradnih jezikih. Danemu razpisu bo sledila konferenca v začetku leta 2021, ki bo združila različne poglede na to pomembno temo.

Poziv za prispevek

Cilj Evropskega zelenega dogovora je Evropsko unijo preoblikovati v pošteno in uspešno družbo s sodobnim, z viri učinkovitim in konkurenčnim gospodarstvom. Cilj je, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina, kjer je gospodarska rast ločena od rabe virov. Zaradi pandemije koronavirusa so te ambicije še pomembnejše. Evropska komisija je za Evropo pripravila pomemben načrt za oživitev gospodarstva, z namenom odprave gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija in s katerim želi spodbuditi evropsko okrevanje v skladu z dvojnimi zelenimi in digitalnimi cilji prehoda.

Kot je poudarila izvršna podpredsednica Vestager: “Da bi uspeli, bodo morali vsi v Evropi odigrati svojo vlogo – vsak posameznik, vsaka javna oblast, kar vključuje tudi izvršitelje konkurence.”

Cilj pravil konkurence EU je spodbujati in zaščititi učinkovito konkurenco na trgih, s čimer se doseže učinkovite rezultate v korist potrošnikov. Konkurenčni trgi spodbujajo podjetja, da naj proizvajajo z najnižjimi stroški, učinkovito vlagajo ter, da naj razvijajo in sprejemajo energetsko najučinkovitejše tehnologije. Tak konkurenčni pritisk je močna spodbuda za učinkovito uporabo redkih virov našega planeta in dopolnjuje okoljske in podnebne politike in predpise, ki so usmerjene v internalizacijo okoljskih stroškov. Politika konkurence s tem, ko želi pomagati, da se dosežejo učinkoviti in konkurenčni tržni izidi, sama po sebi prispeva k učinkovitosti zelenih politik. Vendar v boju proti podnebnim spremembam in varovanju okolja konkurenčna politika ni v vodilnem položaju, saj obstajajo boljši, veliko bolj učinkovitejši načini, kot sta na primer regulacija in obdavčitev.

Ne glede na to, pa lahko konkurenčna politika deluje na področju pravne regulacije, vprašanje, ki se postavlja je, kako bi lahko regulirali še na učinkovitejši način. Komisija je odgovorna za izvrševanje pravil konkurence na podlagi svojih pristojnosti v skladu s Pogodbo in obstoječo sekundarno zakonodajo EU pod strogim nadzorom evropskih sodišč. To pomeni, da lahko ne glede na spremembe obstoječega pravnega okvira, prispevek politike konkurence k Zelenemu dogovoru, poteka le znotraj teh jasno določenih meja.

Namen tega razpisa za zbiranje prispevkov je, poleg navedenega, izbrati ideje in predloge vseh, ki sodelujejo pri tej problematiki, vključno s strokovnjaki za konkurenco, akademskimi krogi, industrijo, okoljskimi skupinami in potrošniškimi organizacijami. Prispevki, ki bodo prispeli do datuma, bodo dodani na dnevni red konference v začetku prihodnjega leta, ki bo združila te različne perspektive.

Več o danem razpisu si lahko preberete TUKAJ.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JAVNO NAROČANJE – KAKO VZPOSTAVIMO DOLGOROČNA POSLOVNA PARTNERSTVA Z LOKALNIMI PONUDNIKI?

Objavljeno: 9. 10. 2020 - Boštjan Ferk

Partnerstva s ponudniki so v postopkih javnega naročanja ključnega pomena za vzpostavitev uspešnih nabavnih postopkov. V času krize, ko so dobave ovirane, pa je pomen lokalnih dobaviteljev, lokalnih ponudnikov in kratkih dobavnih verig, še toliko pomembnejši, zato je področje javnega naročanja treba obravnavati kot strateško orodje, ki nam bo omogočalo premagati trenutno situacijo.

Namen seminarja je predstavitev nabavnih tehnik, ki nam ob upoštevanju principov strateškega javnega naročanja in predpisov o javnem naročanju omogočajo, da vzpostavimo dolgoročna poslovna partnerstva z lokalnimi ponudniki.

Ob tem se boste na predavanju dotaknili tudi vprašanj vezanih na vpliv obstoječe krize na izvajanje sklenjenih javnih pogodb in možnosti, ki so v zvezi s tem na voljo naročnikom in ponudnikom.

Predavatelja: doc. dr. Boštjan Ferk in Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

Datum: četrtek, 15. oktober 2020, od 9.00 do 12.30

Lokacija: TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Več informacij na: https://www.tax-fin-lex.si/Dogodki/Izobrazevanje/a022ba24-5393-4993-b712-0956b48fa2f0?n=Javno_naro%C4%8Danje_-_Kako_vzpostavimo_dolgoro%C4%8Dna_poslovna_partnerstva_z_lokalnimi_ponudniki%3F

Vljudno vabljeni!

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja pametnih mest in skupnosti

Objavljeno: 8. 10. 2020 - Boštjan Ferk

»Epidemija je zagotovo pospešila digitalizacijo v javni upravi in lokalnih okoljih,« so besede ministra za javno upravo Boštjana Koritnika[1], pod okriljem katerega se pripravlja težko pričakovani javni razpis za pametna mesta in skupnosti, ki bo predvidoma objavljen še v tem letu (2020).

Pametna mesta so (neizogiben) trend, ki ponuja veliko več priložnosti kot le digitalizacijo. Pametno mesto bo posledica inovacij, tehnologije, razvoja in temu prilagojene družbe, ki zahteva od lokalnih oblasti razvoju primerno bivanjsko okolje, ki bo ob enem čisto, zeleno in prijazno za družinsko življenje, nenazadnje pa še vedno spodbudno za gospodarstvo, inovacije in kreativno poslovno okolje.

Cilji, ki se jih zasleduje s projekti pametnih mest so:

 • manjše obremenjevanje okolja in energetska učinkovitost;
 • uporabnikom boj prilagojene in prijazne rešitve;
 • digitalizacija in znižanje stroškov.

Odprto pogosto ostaja predvsem vprašanje, kako ob pomanjkanju tehničnih in kadrovskih kapacitet in nenazadnje pomanjkanju finančnih sredstev, ki so odraz vse višjih stroškov vzdrževanja obstoječe javne infrastrukture, slednjo vzdrževati, graditi novo, ob vsem tem pa še uvajati moderno tehnologijo za razvoj pametnih mest?

V tej luči na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo ocenjujemo, da je sodelovanje lokalnih oblasti z zasebnim sektorjem neogibno. V zadnjih letih se je v ta namen oblikoval in že uveljavil izraz pametna (javna-zasebna) partnerstva in pametno (javno) naročanje, ki se od klasičnih ločijo predvsem v večji fleksibilnosti oz. prilagodljivosti in inovativnem načinu financiranja in bolj fleksibilni izvedbi javnih razpisov. Finančna tveganja pri investiranju v inovativne rešitve so neločljivo vezana na dolgoročne zamike, preden se doseže dobičkonosnost projekta oziroma pokažejo učinki (ti. prihranki). Za ta namen se razvijajo različni poslovni modeli sodelovanja med občinami in gospodarskimi subjekti, ki temeljijo na kombiniranju virov financiranja in prilagajanju modelov financiranja javnofinančnim zmožnostim.  

Prednosti pametnih partnerstev so:

 • možnosti vključevanja več partnerjev tako na javni kot tudi na zasebni strani,
 • možnosti kombiniranja alternativnih virov financiranja (npr. sredstva javnega razpisa za pametna mesta in zasebnih virov sofinanciranja) ter s tem izboljšanje finančnih možnosti za izvedbo projekta brez zadolževanja,
 • večje možnosti za stalno uvajanje novih tehnologij (stalno uvajanje izboljšav ves čas izvajanja projekta brez stagnacije) ter prenos znanja iz zasebnega v javni sektor,
 • izboljšanje splošne učinkovitosti javnih storitev, znižanje stroškov (večja učinkovitost – nižji stroški)
 • razvojne priložnosti za mesto (zaradi uvedbe novih tehnologij, iskanje novih strokovnjakov, nova delovna mesta, zmanjševanje onesnaževanja, nadaljnje spodbujanje inovacij,…)
 • učinkovita in uravnotežena delitev tveganj med partnerji.

Način, kako vzpostaviti projekte pametnih partnerstev ni enostavno. Fokus tovrstnih projektov ni na določanju materialov ali metod za doseganje učinkov, pač pa na samem doseganju učinkov in vzpodbujanju inovativnih pristopov. To pomeni, da je potrebno v določenem obsegu pustiti proste roke gospodarskim subjektom, da oni izberejo metodo, ki bo najučinkovitejše privedla do cilja, saj le to omogoča uvedbo nove tehnologije, seveda ob upoštevanju načela gospodarnega ravnanja s premoženjem, ki zavezuje javni sektor. Pametna partnerstva se zato močno razlikujejo od tradicionalnih projektov v fazi načrtovanja, izvedbe postopka javnega razpisa in nenazadnje v fazi nadzora in izvajanja pogodbe. Pristop »one-size-fits-all« ni ustrezen, če želimo inovativne in uporabnikom prilagojene rešitve.

V Sloveniji so že bili realizirani ali pa so v realizacijo prvi pilotni projekti pametnih partnerstev. Ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je aktivno vključena v številne projekte od energetskih pogodbeništev, spremljanja rabe energije v objektih, pametnih sistemov za spremljanje prometa in okolja, preko projektov vezanih na digitalizacijo javne uprave npr. uvajanje mestnih kartic, mestnih spletnih platform, ipd. do projektov vezanih na električno mobilnost npr. uvajanje električnih vozil, polnilnic za električna vozila, okolju prijaznega javnega potniškega prometa, projektov mikro-mobilnosti, souporabe vozil, etc.

Identificiramo lahko naslednja storitve s področja pametnih mest:

 • merjenje kakovosti zraka, hrupa in drugih okoljskih parametrov, preko avtomatizirane senzorike;
 • storitve električnih polnilnic za vozila;
 • storitve spremljanja in umirjanje prometa;
 • storitve vezane na uporabo javnih parkirišč (plačila, zasedenost, usmerjanje);
 • storitve vezane na javne WiFi dostopne točke;
 • storitve vezane na pametno javno razsvetljavo
 • storitve daljinskega odčitavanja energentov, vode, ipd.;
 • storitve vezane na komunalne storitve;
 • storitve vezane na komunikacijo z občani.

Če želite več izvedeti o projektih pametnih partnerstev se obrnite na Nino Pekolj (E: nina.pekolj@pppforum.si, T: 01 60 100 70).

Pri razvoju pametnega mesta je potrebno izbrati tisto pot, ki je za posamezno mesto najprimernejša, upoštevajoč pravne, finančne in dejanske možnosti, potrebe družbe ter cilje mestnih oblasti. Visoka strokovna znanja in bogate izkušnje so na prvem mestu.


[1] Spletni vir. < https://www.gov.si/novice/2020-09-09-minister-koritnik-na-konferenci-pametna-mesta-prihodnosti-napovedal-objavo-javnega-razpis-za-pametna-mesta-in-skupnosti-v-letosnji-jeseni/> (Oktober,2020).

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Vlada potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019

Objavljeno: 1. 10. 2020 - Boštjan Ferk

VVlada je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019.

Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju (ZJN) na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) pripravilo statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019.

Iz obvestil o oddaji javnih naročil, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije, in iz sporočenih statističnih podatkov o evidenčnih naročilih izhaja, da je v letu 2019 javna naročila oddalo 2111 naročnikov.

Število evidenčnih naročil se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za slab odstotek, skupna vrednost evidenčnih naročil se je povečala za dobri dve odstotni točki, povprečna vrednost evidenčnega naročila pa za slabi dve odstotni točki.

Leta 2019 so naročniki na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddali za 510.747.918 evrov posameznih naročil, kar je manj kot leta 2018.

Leta 2019 so se pogodbene vrednosti pri javnih naročilih, (so)financiranih s sredstvi Evropske unije, v primerjavi z letom 2018 povečale, kar je pričakovano, saj se je večletni finančni okvir Evropske unije prevesil v drugo polovico in je treba postopke oddaje javnih naročil izvesti pravočasno, da bodo projekti pravočasno končani in naročniki upravičeni do evropskih sredstev.

V primerjavi z leti 2016, 2017 in 2018 se je ohranil vrstni red glede na predmet javnega naročanja, saj je bilo leta 2019 največ naročil blaga, nato naročil storitev, najmanj pa naročil gradenj, leta 2015 pa je bilo največ naročil storitev in najmanj naročil gradenj. Glede na vrednost oddanih naročil se je leta 2019 v primerjavi z letom 2018 vrstni red obrnil. Prav tako kot leta 2017 se je vrednostno naročalo največ blaga in najmanj gradenj, leta 2018 pa vrednostno največ blaga in najmanj storitev.

V primerjavi s preteklimi leti so naročniki tudi leta 2019 najpogosteje izvedli postopek oddaje naročila male vrednosti, in sicer 4245-krat oziroma v 61,66 odstotkov, delež tega postopka pa se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,24 odstotne točke.

Glede na leto 2018 se je za 0,23 odstotne točke zmanjšal delež odprtih postopkov, to je bil leta 2019 drugi najpogosteje uporabljeni postopek z deležem 23,63 odstotne točke in 1627 izvedenimi postopki. Tretji najpogosteje uporabljeni postopek je bil postopek s pogajanji brez predhodne objave z deležem 9,27 odstotne točke in 638 izvedenimi postopki, ki se je glede na leto 2018 zmanjšal za 1,74 odstotne točke. Navedeni postopki pomenijo 94,55 odstotka vseh dokončanih postopkov v letu 2019 in po vrednosti 75,35 odstotka. Pregledni, transparentni postopki imajo tako vse večji delež med izvedenimi naročili.

Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da tudi leta 2019 v primerjavi s preteklimi leti delež preglednih oziroma transparentnih postopkov ostaja približno enak. Leta 2019 se je povečalo število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, in sicer za 0,71 odstotne točke v primerjavi z letom 2018. Še vedno je dokaj velik delež naročil pri odprtih postopkih in postopkih naročil male vrednosti, v katerih je naročnik prejel samo eno ponudbo.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Nova sodba s področja JN pred Sodiščem EU iz Slovenije

Objavljeno: 18. 9. 2020 - Boštjan Ferk

Sodišče Evropske unije v zadevi C‑367/19

Tax-Fin-Lex d.o.o. proti Ministrstvu za notranje zadeve, ob udeležbi LEXPERA d.o.o.

Sodišče Evropske unije je 10. septembra 2020 javno razglasilo sodbo, katere predmet je bil predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložila Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil z odločbo z dne 30. aprila 2019, ki je na Sodišče prispela 8. maja 2019, v postopku Tax-Fin-Lex d.o.o. proti Ministrstvu za notranje zadeve, ob udeležbi LEXPERA d.o.o.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe je bil vložen v okviru spora med družbo Tax-Fin-Lex d.o.o. s sedežem v Sloveniji in Ministrstvom za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo), ker je to zavrnilo ponudbo, ki jo je ta družba predložila v okviru postopka oddaje javnega naročila.

Družba Tax-Fin-Lex je v postopku oddaje javnega naročila ponudila ceno 0 EUR. S sklepom z dne 11. januarja 2019 je bila obveščena, prvič, o zavrnitvi njene ponudbe z obrazložitvijo, da končna cena njene ponudbe znaša 0 EUR, kar je po mnenju ministrstva v nasprotju s pravili javnega naročanja, in drugič, o oddaji javnega naročila za prvi sklop drugemu od ponudnikov. Družba je pri ministrstvu  vložila zahtevek za revizijo njegovega sklepa o zavrnitvi njene ponudbe. Ministrstvo je ta zahtevek zavrnilo in zadevo odstopilo v reševanje predložitvenemu sodišču, s čimer se je začel postopek pred njim. Državna revizijska komisija je predložila Sodišču v predhodno odločanje dve vprašanji glede katerih je tekel spor in sicer:

1.      Ali je podana ,odplačnost pogodbenega razmerja‘ kot element javnega naročila v smislu člena 2(1)(5) Direktive 2014/24, če sicer naročnik ni zavezan za nobeno protidajatev, gospodarski subjekt pa z izvedbo naročila pridobi dostop do novega trga in reference?

2.      Ali je mogoče oz. potrebno člen 2(1)(5) Direktive 2014/24 razlagati na način, da predstavlja podlago za zavrnitev ponudbe s ponudbeno ceno 0,00 EUR?“

Sodišče je ugotovilo, da člen 2(1), točka 5, Direktive 2014/24 ne more pomeniti pravne podlage, na kateri bi bilo mogoče utemeljiti zavrnitev ponudbe, v kateri je predlagana cena 0 EUR. V takšnih primeri, mora naročnik ponudbo opredeliti kot neobičajno nizko ponudbo v smislu 69. Člena Direktive 2014/24 in uporabiti postopek iz te določbe, kar pomeni, da mora od ponudnika zahtevati pojasnilo glede zneska ponudbe. Tako lahko, v skladu z odstavkom 3 tega člena, naročnik takšno ponudbo zavrne le, če v predloženih dokazilih ni zadostno pojasnjena nizka raven predlagane cene ali predlaganih stroškov. Glede na omenjene preudarke je sodišče presodilo, da je potrebno člen 2(1), točka 5, Direktive 2014/24 razlagati tako, da ne pomeni pravne podlage za zavrnitev ponudbe ponudnika v okviru postopka oddaje javnega naročila zgolj iz razloga, da je cena, ki je predlagana v ponudbi, 0 EUR.

Sodišče Evropske Unije je v sodbi napotilo naročnike, da naj v primeru, da se zdi ponudba neobičajno nizka, ponudnika pozovejo, da le ta pojasni ceno ali stroške, ki so v ponudbi predlagani. Navedena pojasnila tako prispevajo k oceni zanesljivosti ponudbe in z njimi se lahko dokaže, da zadevna ponudba, čeprav ponudnik v njej predlaga ceno 0 EUR, ne bo vplivala na pravilno izvedbo naročila. Naročnik mora predložene informacije oceniti tako, da se posvetuje s ponudnikom, in lahko takšno ponudbo zavrne le, če v predhodnih dokazilih ni zadostno pojasnjena nizka raven predlagane cene ali predlaganih stroškov. Pri ocenjevanju teh informacij je treba poleg tega spoštovati načeli enakosti in prepovedi diskriminacije med ponudniki ter načeli preglednosti in sorazmernosti, ki jih mora naročnik upoštevati v skladu s členom 18(1) Direktive 2014/24.
Argument ponudnika, ki je oddal ponudbo s ponudbeno ceno 0 EUR, da je mogoče ceno, predlagano v njegovi ponudbi, pojasniti s tem, da računa na to, da bo, če bo ta ponudba sprejeta, pridobil dostop do novega trga ali reference, je potrebno presoditi v okviru morebitne uporabe člena 69 Direktive 2014/24.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


KREPITEV VLOGE ŽENSK V JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTVIH

Objavljeno: 14. 9. 2020 - Boštjan Ferk

Sekretariat za javno-zasebno partnerstvo Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (v nadaljevanju: Sekretariat za javno-zasebno partnerstvo UN/ECE) je delil prvo številko svojega kratkega zbornika, namenjenega krepitvi vloge žensk v javno-zasebnih partnerstvih.

Prva številka omenjenega zbornika vsebuje sedem priporočil za javni in zasebni sektor, katerih namen je krepitev vloge žensk v javno-zasebnih partnerstvih, kot sledi:

 1. Vlade naj dajo prednost pri izbiri ponudnikom, ki v svojih podjetniških politikah in praksah zaposlovanja spodbujajo enakost spolov in krepitev vloge žensk znotraj in zunaj podjetja.
 2. Pomagajo naj podjetjem, ki jih vodijo ženske, da se lahko le-te potegujejo na razpisih za projekte s pomočjo usposabljanja in posebnih podpornih mehanizmov.
 3. Vlade in zasebni sektor naj podpirajo mlade ženske, ki delujejo kot podjetnice, pri izboljšanju njihovih spretnosti in naj jih naučijo postati poslovne voditeljice prihodnosti.
 4. Ženskam naj ponudijo gibljive urnike, na primer delo na daljavo ali delo s krajšim delovnim časom. Naj jim omogočijo spopadanje s pandemijo COVID-19 in možnost izvajanja ukrepov za zaščito zaposlitve kot sta dopust za varstvo ali plačani dopust. Prav tako naj jim omogočijo, da lahko pomagajo tistim ženskam, ki trpijo nasilje v svojih domovih.
 5. Zasebni sektor naj izboljša vlogo žensk na višjih ravneh odločanja znotraj podjetij, ki izvajajo javno-zasebna partnerstva, pa tudi znotraj samih javno-zasebnih partnerstev.
 6. Spodbuja naj spolno perspektivo v načrtovanju in operativnih fazah projektov za reševanje posebnih izzivov, s katerimi se soočajo ženske – kot so izzivi v zvezi z oskrbo in nasiljem na podlagi spola – ter neenakost med spoloma.
 7. Zagotovijo naj za vse zaposlene enako plačilo za enako delo.

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo si je, poleg navedenega zastavila cilj, da bo sodelovala z javnimi organizacijami in zasebnimi podjetji pri povečanju učinka uspešnega izvajanja navedenih praks.

Sekretariat javno-zasebnih partnerstev UN/ECE si je zadal, da bo še naprej zagotavljal posodobitve namenjene podpori krepitve vloge žensk v javno-zasebnih partnerstvih in delil primere rezultatov ter ukrepov vlad in zasebnih podjetij, da bi k enakemu ravnanju spodbudil tudi druge .

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA IN DRŽAVNE POMOČI

Objavljeno: 1. 9. 2020 - Boštjan Ferk

Javno-zasebna partnerstva z izkoriščanjem zasebnih naložb v infrastrukturne projekte in z uporabo finančnih instrumentov za podporo novim tehnologijam so nekatera izmed modernejših sredstev, s katerimi države posegajo v gospodarstvo. Politiki želijo, da zasebni sektor prevzame tveganje, z namenom njihove večje odgovornosti.

Evropska Komisija (v nadaljevanju: Komisija) je morala v primeru SA.55704 proti Nizozemski pobudi za vlaganje ugotoviti ali je bil projekt na več ravneh, ki vključuje nacionalne in evropske partnerje, upravičen do državne pomoči.

Septembra 2018 je Komisija prejela pritožbo, v kateri je bilo zatrjeno, da je Nizozemska dodelila državno pomoč naslednjim subjektom:

-Nizozemski pobudi za vlaganje (v nadaljevanju: DVI);

-Skladom zasebnega kapitala, v katere je investiral DVI;

-Majhnim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP), v katera so ti skladi zasebnega kapitala vlagali;

-Družbi za sodelovanje Vhodna Nizozemska (v nadaljevanju: Družba), z namenom spodbude k vlaganju v DVI;

-Evropskemu investicijskemu skladu (v nadaljevanju: EIF), ki je upravljal DVI (ker domnevno provizija za upravljanje ni bila v skladu s trgom).

Pritožnik je trdil, da je bila državna pomoč prisotna v skladu z naslednjimi dogovori in pristojbinami, saj naj te ne bi bile skladne s trgom. In sicer:

-v finančnem dogovoru med Nizozemsko in Družbo;

-v naložbah Družbe v DVI;

-v provizijah za upravljanje, ki jo je DVI plačeval EIF;

-v naložbah DVI v sklade zasebnega kapitala in

-v naložbah skladov zasebnega kapitala, ki jih je financiral DVI, v MSP-je.

Neskladnost s tržnimi standardi pomeni, da ima nekdo zaradi državne intervencije neupravičeno prednost. Zato se je ocena Komisije osredotočila na to ali je kateri od vpletenih subjektov izkoristil kakršno koli prednost, ki je bila financirana iz državnih sredstev. Skoraj nobenega dvoma ni bilo, da so bili vsi potencialni upravičenci podjetja in da je bil ukrep selektiven ter, da je verjetno vplival na trgovino in izkrivljal konkurenco.

V odločbi je zapisano, da je ekonomska prednost v smislu člena 107 (1) PDEU  vsaka gospodarska korist, ki je podjetje v običajnih tržnih razmerah, torej brez državne intervencije ne bi moglo dobiti.

V zvezi s skladi zasebnega kapitala je Komisija ugotovila, da DVI pred sprejetjem odločitve o naložbi sistematično ocenjuje značilnosti tveganj ali donosnosti naložb in rezultate upraviteljev naložb. DVI vlaga v sklade zasebnega kapitala po načelu »pari passu«, torej istočasno in pod enakimi pogoji kot neodvisni zasebni vlagatelji. To je Komisija ugotovila iz naslednjih premislekov: Prvič; udeležba DVI v osnovnih skladih zasebnega kapitala je na splošno skromna, zasebni soinvestitorji pa imajo v lasti največji del osnovnih skladov tveganega kapitala, usmerjenih v DVI. Drugič; Komisija je ugotovila, da tudi EIF potrjuje odstotek zasebnih soinvestitorjev v skladih tveganega kapitala, v katere je usmerjena DVI in da je povprečna zasebna udeležba znašala 67% (zasebna udeležba je tako ekonomsko pomembna). Tretjič; DVI vlaga v osnovna sredstva pod enakimi pogoji kot vanje istočasno vlagajo zasebni vlagatelji (tj. v prvem in drugem zaključku enotnega postopka zbiranja sredstev) in z enakih izhodiščnih položajev kot zunanji vlagatelji brez predhodne izpostavljenosti do naložb v sklade zasebnega kapirala. Kadar se transakcija izvede hkrati, pod enakimi pogoji (in zato z enako stopnjo tveganja in donosnosti naložb) kot tudi z enakih izhodiščnih položajev kot javni organi in zasebni operaterji je mogoče sklepati, da je takšna transakcija v skladu s tržnimi razmerami.

Nadalje to pomeni, da skladi zasebnega kapitala ne morejo prenesti selektivne prednosti tudi na MSP-je. V kolikor so skladi zasebnega kapitala dejansko običajna tržna sredstva, ki ustvarjajo tveganju prilagojene donose, ki so sprejemljivi tudi za običajne zasebne vlagatelje, morajo takšni skladi zasebnega kapitala vlagati v takšne tržne donose.

Komisija je nadalje po preučitvi ali je struktura provizij EIS v skladu s tržnimi razmerami ugotovila, da je celotna struktura provizij EIF (provizija za upravljanje, prenesene obresti, stopnja ovir) v skladu s strukturo provizij primerljivega tržnega upravljavca skladov vseh skladov. Na tej podlagi je Komisija menila, da prejemki iz EIS ne pomenijo gospodarske prednosti v smislu člena 107 (1) PDEU.

Komisija je prav tako ugotovila, da je bila naložba Nizozemske v strukturo skladov DVI skladna s trgom. Zato ta naložba DVI ni zagotavljala gospodarske prednosti.

Komisija je še na koncu preučila Družbo in ugotovila, da je Družba prejela samo nadomestilo za stroške upravnih storitev, ki jih je zagotavljala. Ugotovila je, da revizor vsako leto pripravi in potrdi računovodsko poročilo kar nadalje zagotavlja, da Družba za te storitve ne prejme pretiranega nadomestila. V skladu s finančnim poročilom za leto 2018, ki ga je predložila Nizozemska, je Komisija ugotovila, da sta znotraj Družbe DVI dodeljena en do dva FTE-ja. Glede na zneske, izplačane med letoma 2016 in 2018, je Komisija menila, da so nadomestila, ki jih je MoE izplačalo Družbi, skladna s številom FTEs. Ker upravljanje delniškega deleža od Družbe zahteva, da skrbi za gotovinske klice, za zastopanje ministrstva na sejah upravnega odbora DVI in drugih s tem povezanih administrativnih papirjih je Komisija menila, da je dodelitev enega do dveh FTEs znotraj Družbe sorazmerna za upravljanje deleža Nizozemske v DVI. Komisija je menila, da je bila dodelitev enega FTEs v letu 2018 primerna.

Komisija je na podlagi navedenega odločila, da naslednji ukrepi:

a) finančni dogovor med Nizozemsko in Družbo;

b) naložba Nizozemske prek Družbe v DVI;

c) provizija za upravljanje, ki jo DVI plačuje EIF;

d) naložbe DVI v sklade zasebnega kapitala in

e) naložbe skladov zasebnega kapitala, ki jih financira DVI v MSP,

ne pomenijo državne pomoči v smislu člena 107 (1) PDEU, saj nobenemu podjetju ne zagotavljajo gospodarske prednosti.

Za podrobnejšo analizo si oglejte prispevek na Lexxion blog “State Aid Uncovered”, ki ga je pripravil prof. Phedon Nicolaides in je dostopen TUKAJ.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih