IZBERI TEMO

LETNI FORUM EVROPSKEGA PRAVA JAVNIH NAROČIL, AMSTERDAM, NIZOZEMSKA

Objavljeno: 30. 9. 2019 - Boštjan Ferk

 

24. in 25. oktobra 2019 bo v Amsterdamu potekal letni forum EPPPL kjer bodo predstavljene novosti s področja prava javnih naročil v EU.

 

V okviru foruma bo potekala dvodnevna konferenca pospremljena s praktičnimi delavnicami, kjer bodo udeleženci lahko prisluhnili predavanjem mednarodno priznanih strokovnjakov ter se seznanili z novostmi na področju javnega naročanja, uvajanja novih tehnologij in inovacij s posebnim poudarkom na elektronskem javnem naročanju.

Med predavatelji bo tudi doc. dr. Petra Ferk, ena izmed ustanoviteljic in direktorica razvojnih projektov Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, ki bo predavala na temo

»The End-to-End e-Procurement Process Cycle«.

 

Več informacij o programu in prijavi lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.lexxion.eu/en/events/3626/#overview

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Delavnica: Dinamična javno-zasebna partnerstva

Objavljeno: 26. 4. 2017 - Boštjan Ferk

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo skupaj s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira še četrto v seriji delavnic na temo javno-zasebnih partnerstev. Poudarek na tokratni delavnici bo namenjen projektom javno-zasebnih partnerstev na področju varstva kulturne dediščine. Tako bo predstavljen projekt “Obnova kulturne dediščine po modelu javno-zasebnega partnestva – Bathanijev dvorec v Tišini”. Delavnica bo potekala 16. maja 2017 na Ptuju. Več o dogodku najdete tukaj.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Transparentnost v javnem naročanju

Objavljeno: 1. 4. 2017 - Petra Ferk

Pri Springerju je izšla nova knjiga s področja javnega naročanja z naslovom “Using Transparency Against Corruption in Public Procurement” avtorice Irene Georgieve, ki primerja transparentnost javnega naročanja v treh državah – Nemčiji, Avstriji in Bolgariji. Več lahko preberete tukaj.

 

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Prenova UNCITRAL-ovega PFI priročnika

Objavljeno: 8. 3. 2017 - Petra Ferk

Doc. dr. Petra Ferk se je dne 6. in 7. marca 2017 udeležila delovnega srečanja strokovne skupine Uncitrala za prenovo Zakonodajnega priročnika o projektih javno zasebnih partnerstev (Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects) na Dunaju. Strokovna skupina se je zavzela, da se Uncitralov zakonodajni priročnik o projektih javno zasebnih partnerstev povsem prenovi in ne zgolj posodobi, saj ne zadošča več sedanjim potrebam. Zlasti se je skupina zavzela, da se v okviru priročnika več pozornosti posveti tudi modelom, ki so v prvi vrsti namenjeni za zagotavljanje javnih storitev in ki vključujejo plačila s strani končnih uporabnikov (koncesija) in ne zgolj plačila s strani javnega partnerja, kot je to značilno za projekte PFI, ki so se razvili v Združenem kraljestvu. O nadaljnjem poteku aktivnosti in o potrditvi predlogov strokovne skupine bo odločala Uncitralova komisija na 50. zasedanju, ki bo v juliju 2017 na Dunaju.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Boštjan FERK o koncesijski pogodbi SEMINAR

Objavljeno: 31. 1. 2017 - Petra Ferk

Na seminarju, ki ga organizira Agencija za kadre v torek, 7. februarja 2017, s pričetkom ob 9.00 uri, v konferenčni dvorani Slovenijalesa  (pritličje), Dunajska 22, Ljubljana, bo dr. Boštjan FERK predaval o posebnostih koncesijske pogodbe. Vljudno vabljeni!

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Gradivo iz delavnice Speed uppp “Razlika je v kakovosti!”

Objavljeno: 27. 12. 2016 - Boštjan Ferk

Objavljamo gradivo z delavnice Inštituta za javno-zasebno partnerstvo z naslovom Speed uppp “Razlika je v kakovosti!”, ki je potekala dne 24. 11. 2016 v Mestnem Muzeju Ljubljana.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Petra Ferk o elektronskem javnem naročanju v novi knjigi založbe Edward Elgar

Objavljeno: 15. 11. 2016 - Boštjan Ferk

Izšla je knjiga z naslovom Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, vsebina katere je kritična ocena reforme javnega naročanja v EU. V knjigi je objavljen prispevek doc. dr. Petre Ferk o elektronskem javnem naročanju z naslovom »E-Procurement between EU Objectives and the Implementation Procedures in the Member States—Article 22(1) of the 2014 Directive«. Posebnost knjige je uporaba metodologije »prava in politologije«; poleg predstavitve nove ureditve na področju javnega naročanja ter pregleda uporabe in interpretacije sprejetih določb v praksi je obravnavan tudi v večini drugih del zapostavljen vidik, kako je sodna praksa Sodišča EU vplivala na oblikovanje novih pravil, postopek, po katerem so bila nova pravila sprejeta in oceno, kako bodo nova pravila vplivala na prakso Sodišča EU. Končna ugotovitev avtorjev omenjene knjige je, da so bila pravila javnega naročanja v EU deformirana. Podrobnejši opis vsebine in možnost prednaročila predstavljene knjige najdete tukaj.

nalovnica_knjige

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


DELAVNICA THE POWER OF CHANGE & INNOVATION

Objavljeno: 8. 11. 2016 - Boštjan Ferk

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je v sodelovanju z Business Intelligence Center dne 24. in 25. oktobra 2016 v Ljubljani organiziral dvodnevno konferenco The Power of Change & Innovation. Delavnico so vodili mednarodno priznani strokovnjaki s področja organizacijskega razvoja in inovacij dr. Mohanakrishnan Raman (Foundation for Research, Education and Development, India), mag. Günter Kradischnig in Stefan Posch (oba predstavnika Integrated Consulting Group, Austria). Udeležili so se je vodstveni delavci različnih organizacij in družb, ki so s pomočjo primerov iz prakse spoznali, zakaj je uveljavljanje organizacijskih sprememb in spodbujanje inovacij ključno za obstanek in dobro delovanje organizacije. Predstavljene so bile kvalitete, ki jih posedujejo učinkoviti motivatorji sprememb ter načini in metode, kako dosegati želene spremembe v organizaciji. Prav vsak član organizacije ima pri uveljavljanju sprememb in inovacij določeno vlogo, toda iniciativa in vizija morata biti podani s  strani vodstvenih delavcev, zato je njihova odprtost za spremembe predpogoj za kakršne koli premike na tem področju. Več o izvedeni delavnici si lahko preberete tukaj.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


USPOSOBLJENOST JE KLJUČ ZA USPEH JZP

Objavljeno: 4. 11. 2016 - Petra Ferk

Javno-zasebna partnerstva postajajo vse bolj priljubljena metoda za oskrbovanje javnega sektorja s potrebno infrastrukturo in storitvami. Ogromni infrastrukturni primanjkljaji, nizka kakovost javnih storitev in nezadostne finančne zmožnosti javnega sektorja preprečujejo državam, da bi lahko primerno naslovile težave, s katerimi se soočajo.

Trenutno je v postopek izvajanja projektov javno-zasebnih partnerstev udeleženih 108 držav po vsem svetu. Mnoge od njih se soočajo s težavami pri izobraževanju oziroma prekvalificiranju usposobljenega osebja, ki predstavlja nepogrešljiv in ključen člen pri izvajanju takšnih projektov. Posledično je javni sektor prikrajšan za izboljšano infrastrukturo in učinkovitejši sistem storitev, to pa ima slab učinek na ekonomijo.

Javno-zasebna partnerstva so že po svoji naravi bolj kompleksna od tradicionalnih metod javnega naročanja, posledice slabe ali napačne priprave projekta pa so lahko strahotne. Zaradi številnih vpletenih se lahko trajanje projekta podaljša v nedogled.

Poglobljeno poznavanje kompleksnih projektov je najboljše zagotovilo za uspeh. Praktične izkušnje so izjemnega pomena, vendar so zelo redke. Usposabljanje javnih organov je zato ključnega pomena, saj se s tem povečuje možnost za uspeh projekta. Hkrati njihova komunikacija z zasebnim sektorjem postane veliko bolj učinkovita v primeru pogajanj in v samem nadaljevanju postopka.

Vir: Tony Smith, How training can make or break a PPP, The World Bank, PPP Blog

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


KONFERENCA THE POWER OF CHANGE & INNOVATION

Objavljeno: 29. 9. 2016 - Boštjan Ferk

Vljudno vabljeni na dvodnevno inovativno konferenco The Power of Change & Innovation, ki jo organizirata Inštitut za javno-zasebno partnerstvo in Business Intelligence Center. Konferenca bo potekala od 24. do 25. oktobra 2016 v Ljubljani. Pod vodstvom mednarodno priznanih strokovnjakov s področja organizacijskega razvoja boste imeli možnost preko predavanj, študij konkretnih primerov ter preko delavnic spoznati najboljše načine za uveljavljanje sprememb in spodbujanje inovativnosti v vaši organizaciji. Naloga vodstvenih delavcev je, da ustvarijo delovno okolje, ki spodbuja spremembe in inovativnost, saj v današnjem času zgolj odzivanje na spremembe ni dovolj za zagotovitev obstoja organizacije. Konferenca je tako odlična priložnost za vse, ki se tega zavedate in želite izvedeti, s kakšnimi pristopi je mogoče doseči želene rezultate in organizacijsko učinkovitost ter kakšne prednosti prinaša organizacijski razvoj z vidika zadovoljstva strank. Več o dogodku si lahko preberete na tej povezavi.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih