IZBERI TEMO

Komisija za odpravo davčnih izjem pristaniščem

Objavljeno: 1. 8. 2017 - Petra Ferk

Evropska komisija je zahtevala, da Belgija in Francija odpravita odobrene davčne izjeme njihovim pristaniščem in uskladita sistem s pravili EU o državnih pomočeh. Dobiček operaterjev pristanišča je treba obdavčiti v skladu z nacionalno davčno zakonodajo, ki sicer velja za gospodarske družbe, da se prepreči izkrivljanje konkurence.

Več informacij: Sporočilo za javnost IP/17/2181

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Udrihanje po JZP terja svoj davek

Objavljeno: 11. 2. 2017 - Petra Ferk

Po izjemnem zagonu javno-zasebnih partnerstev v Franciji pred dobrim desetletjem, so le-ti danes prisotni v pičlem številu. Vedno več akademikov in vidnih strokovnjakov s področja javno-zasebnih partnerstev poroča in dokazuje, da predstavljata poglavitni razlog za bistveno manjši obseg javnih investicij z zasebnimi sredstvi negativno poročanje o projektih javno-zasebnih partnerstev v medijih in zloraba teh projektov za namen političnega obračunavanja.

Vir: The World Bank Infrastructure & PPP Blog

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Sodišče EU o javni službi transportnih storitev

Objavljeno: 19. 1. 2017 - Petra Ferk

Splošno sodišče je dne 18. januarja 2017 odločilo v zadevi T-92/11 RENV, Jørgen Andersen proti Evropski komisiji. V zadevi je Jørgen Andersen, avtobusni prevoznik iz Danske, kot tožeča zahteval razglasitev delne ničnosti Odločitve Komisije 2011/3/EU z dne 24. februarja 2010, ki se nanaša na pogodbo o zagotavljanju javnih transportnih storitev med danskim ministrstvom za transport in  družbo Danske Statsbaner, prvotnim uveljavljenim prevoznikom v železniškem prometu na Danskem (C 41/08 (ex NN 35/08)) (OJ 2011 L 7, p. 1). Zlasti je bila problematična proga med mestom Kopehagen (Danska) in Ystad (Švedska). Mesto Ystad je s trajektom povezano z otokom Bornholm (Danska). O predmetni zadevi je že odločalo Splošno sodišče v zadevi T-92/11, Andersen proti Komisiji in Sodišče v zadevi C-303/13 P, Komisija proti Andersen.

Ključno, Splošno sodišče je odločilo, da  tožeča stranka ni dokazala, da je Komisija napačno uporabila pravo, ker ni našla očitne napake (manifest error) pri presoji o vključitvi proge Kopenhagen-Ystad v sporne pogodbe o izvajanju javne službe. Tožena stranka tudi ni dokazala, da Komisija ne bi izvedla vestne in nepristranske preučitve zadeve (para. 71).

Predmetna zadeva je pomembna za usmeritev državnim organom pri odločanju o nadomestilih za izvajanje transportnih storitev kot obveznosti javne službe.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Vpis pravice do pitne vode v ustavo

Objavljeno: 20. 11. 2016 - Petra Ferk

Poslanci DZ so 17. novembra 2016 s 64 glasovi za in nobenim proti potrdili vpis pravice do pitne vode v ustavo. Za sprejem ustavnega zakona je bila potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev, torej najmanj 60 glasov. Slovenija s tem poleg Slovaške postaja druga država EU, ki zagotavlja pravico do vode na najvišji ravni.

V skladu z ustavnim zakonom bo v ustavo vnesen nov 70.a člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. V ustavi bo odslej zapisano tudi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

Za uveljavitev določbe v praksi bodo potrebne prilagoditve ostale zakonodaje. Ustavni zakon tako določa, da mora DZ v 18 mesecih z novimi ustavnimi določbami uskladiti še preostalo zakonodajo.

Vir: STA

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


NOV ZAKON O DIMNIKARSKIH STORITVAH

Objavljeno: 4. 11. 2016 - Petra Ferk

Državni zbor je 25. oktobra 2016 sprejel nov Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS). Zakon o dimnikarskih storitvah uvaja licenčni sistem opravljanja dimnikarskih storitev in izbiro dimnikarja prepušča uporabniko. Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev lahko izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev.

Opustitev sedanjega koncesioniranega načina izvajanja dimnikarskih storitev je bila načrtovana že s koncem leta 2015, vendar lani pripravljeni predlog zakona o dimnikarskih storitvah na vladi ni bil sprejet. Zato je DZ konec lanskega leta podaljšal koncesijski sistem do konca letošnjega decembra, vlada pa je pripravila nov predlog. Ta uvaja licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev, izvajalcem pa bodo licence, če bodo izpolnjevali pogoje, podeljevale in odvzemale upravne enote. Določene bodo najvišje cene storitev. Licence ne bodo krajevno omejene in bodo veljale za celotno območje države, tudi ne bodo časovno omejene.

Ministrstvo tako z zakonom o dimnikarskih storitvah ureja področje, ki bi bilo sicer s 1. januarjem 2017 v celoti prepuščeno trgu, izvajanje dimnikarskih storitev pa v celoti neregulirano. Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev, v nasprotnem primeru bo to delo opravljal izvajalec, ki ga je doslej.

Zakon poleg svobodne izbire dimnikarja prinaša tudi nadgradnjo evidenc malih kurilnih naprav. Na novo bodo v evidenco vpisani podatki tako o uporabnikih kot izvajalcih in njihovi usposobljenosti ter izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence.

Vir: STA

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Težko pričakovane smernice o državni pomoči

Objavljeno: 31. 5. 2016 - Petra Ferk

Evropska komisija je objavila težko pričakovan predlog smernic o pojmu državne pomoči, kakor izhaja iz prvega odstavka 107. člena PDEU. Smernice določajo usmeritve za presojo državnih pomoči in posamezne kriterije, kakor so se izoblikovali na podlagi sodne prakse Sodišča EU, njihov namen pa je, da bodo pomagale javnim organom in podjetjem, da prepoznajo, kdaj za ukrep javne podpore ni potrebna priglasitev v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Neuradna različica predloga v angleškem jeziku (Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU) je objavljena tukaj, objava v ostalih jezikih bo sledila predvidoma sredi junija 2016 tukaj.

Smernice predstavljajo zadnji del pobude Komisije za posodobitev pravil o državni pomoči (State Aid Modernisation), ki je pričela v letu 2012. Več informacij o poteku pobude in ukrepih najdete tukaj.

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.


Poziv k poenostavitvi izvajanja državnih pomoči

Objavljeno: 19. 3. 2016 - Petra Ferk

Evropska komisija vabi javnost in zainteresirane strani, da predložijo pripombe na osnutek določb o oprostitvi določenih pomoči za naložbe v pristaniščih in na letališčih iz predhodnega pregleda Komisije glede skladnosti s pravili EU o državni pomoči. To prvo javno posvetovanje o osnutku razširitve določb Uredbe o splošnih skupinskih izjemah iz leta 2014 (GBER) bo odprto do 30. maja 2016. Komisija bo upoštevala stališča in pripombe zainteresiranih strani in pripravila posodobljen osnutek, ki bo predmet drugega javnega posvetovanja, ki je trenutno načrtovana za jesen letos, preden se odloči o končni uredbi.

Več informacij: Sporočilo za javnost Evropske Komisije

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih