IZBERI TEMO

SODIŠČE EU: DOPUSTNO SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGEGA

Objavljeno: 19. 3. 2016 - Branko Kašnik

Sodišče EU je v zadevi C-234/14, katerega predmet je bilo vprašanje za predhodno odločanje o tem, ali lahko naročnik od izbranega ponudnika zahteva, da pred oddajo naročila z gospodarskim subjektom, na katerega kapacitete se sklicuje, sklene pogodbo.

V točki 9.5 razpisne dokumentacije naročnika v zvezi s tem postopkom je bilo namreč navedeno, da:

„[…] mora ponudnik, če se sklicuje na sposobnosti drugih izvajalcev, navesti, za katere izvajalce gre, in predložiti dokazila, da bo imel na voljo potrebna sredstva. Če se naročilo dodeli temu ponudniku, mora ta z navedenimi izvajalci pred dodelitvijo naročila skleniti pogodbo o sodelovanju in jo posredovati naročniku. [Ta pogodba] mora vsebovati:

1. klavzulo o tem, da je vsak subjekt posamično in solidarno odgovoren za izvedbo zadevnega naročila;

2. navedbo glavnega izvajalca, ki je pooblaščen za podpis pogodbe o izvedbi javnega naročila in nadzor nad njeno izvedbo;

3. opis vsakega dela naročila, katerega izvedba bo naložena posameznim udeležencem;

4. navedbo obsega – izraženega v odstotkih – del, ki jih mora opraviti vsak udeleženec.

Sklenitev pogodbe o sodelovanju se lahko nadomesti z ustanovitvijo družbe z neomejeno odgovornostjo.“

Sodišče EU je med drugim navedlo, da je naročnik kot način dokazovanja predpisal samo pogodbo o sodelovanju ali ustanovitev skupne družbe, izključil pa druge načine dokazovanja, da ima ponudnik kapacitete na voljo ter da lahko ponudnik prosto izbere pravno naravo vezi, ki jih namerava vzpostaviti z drugimi subjekti, na katerih sposobnost za izvedbo zadevnega naročila se sklicuje, in način dokazovanja obstoja teh vezi:

”Točka 9.5 razpisne dokumentacije tako določa le dva načina, na katera lahko ponudnik dokaže, da ima na voljo sredstva, potrebna za izvedbo zadevnega naročila, pri čemer izključuje vse druge načine dokazovanja obstoječih pravnih vezi med ponudnikom in subjekti, na katerih sposobnost se sklicuje ponudnik.”

Vir: Sodba v zadevi C-234/14

Dodaj odgovor

KOMENTARJI IN VPRAŠANJA

Ni komentarjev.

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih