Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

PPPforum.si – vse pravice pridržane

Informacije objavljene na spletni strani pppforum.si, so last Inštituta za javno zasebno partnerstvo, zavod Turjak (v nadaljevanju: »inštitut«) in se lahko reproducirajo, distribuirajo, dajajo na voljo javnosti, predelujejo ali dajejo v najem zgolj v netržne, zlasti študijske in informativne namene, ob pogoju, da je naveden vir informacij (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, pppforum.si) in tudi avtor, v kolikor je pri posameznem zavihku naveden.

Uporaba informacij, objavljenih na spletni strani pppforum.si v tržne namene ni dovoljena. V primeru kršitve avtorskih pravic Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, je uporabnik spletne strani pppforum.si odškodninsko odgovoren Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo za vso povzročeno škodo.

Izjava o odgovornosti inštituta

Vsebina te spletne strani je izključno informativni pripomoček, ki ga je treba pri poglobljenem študiju ali izvajanju postopkov povezanih z izvajanjem javnih, služb, oblikovanjem javno-zasebnih partnerstev, vodenjem javnih razpisov, oblikovanjem projektnih financiranj in drugih vsebin, nujno in bistveno dopolniti z obsežnejšimi gradivi. Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov), ki bi nastala z uporabo spletne strani pppforum.si

Varstvo osebnih podatkov

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo se zavezuje, da bo skrbno varoval vaše osebne podatke, kot so osebno ime, domači ali službeni naslov, telefonska številka in elektronski naslov. Vaše osebne podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja za komunikacijo z vami ter seznanjanje z novostmi s področja našega dela in/ali soglasja za tržno obveščanje preko elektronske pošte skladno z zahtevami zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov in področje elektronskih komunikacij. Vaše osebne podatke hranimo do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

Vaši podatki, ki nam jih posredujete preko spletnega ali prijavnega obrazca hranimo na strežniku, zaščitenim z geslom in omejenim fizičnim dostopom. Vaših podatkov brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam. Pridržujemo si pravico, da občasno stopimo v stik z vami v imenu naših partnerjev z namenom seznanitve s storitvami ali produkti, ki jih slednji ponujajo ali bodo ponujali in so le-ti neposredno povezani z dejavnostjo Inštituta za javno-zasebno partnerstvo oziroma bi utegnili biti zanimivi tudi za vas.

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo zagotavlja vsakemu posamezniku izvrševanje pravice do seznanitve z osebnimi podatki, pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanja in/ali neposrednega trženja ter pravico do prenosljivosti osebnih podatkov. Vaše pravice, lahko uresničujete s pisno zahtevo, posredovano na elektronski naslov: info@pppforum.si ali poštni naslov IJZP, Železnica 14, 1311 Turjak. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Končne določbe

Splošni pogoji se objavijo in so dostopni na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 22.5.2018.

 

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih