Koncesije in javno-zasebna partnerstva


PODPORA PONUDNIKOM V POSTOPKIH JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

V postopkih vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev pogosto potrebujejo podporo ponudniki, ki imajo lahko dobro idejo, pa ne vedo, kako bi se lotili njene realizacije ali ki potrebujejo svetovanje v postopku javnega razpisa in podpisa ter izvajanja pogodbe.

Ponudnikom v postopkih vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev nudimo zlasti sledeče storitve:

I. PRIPRAVO VLOGE PROMOTORJA oz. VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

 • vsebina vloge promotorja je pripravljena tako, da odgovori na vprašanja, ali so izpolnjeni pravni, ekonomski, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za realizacijo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva. Vloga promotorja se pripravi v obliki in vsebini, ki omogoča, da jo javni partner lahko uporabi kot podlago za izvedbo predhodnega postopka po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu. V okviru vloge promotorja se opišejo tudi posebnosti predlaganega konkretnega projekta;

II. SVETOVANJE PONUDNIKOM V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA

 • pravni pregled razpisne dokumentacije in svetovanje pri pripravi prijave oz. ponudbe;
 • sodelovanje pri oblikovanju zahtevkov za pojasnila razpisne dokumentacije;
 • pravni pregled popolnosti prijave oz. ponudbe;
 • zastopanje ponudnika na javnem odpiranju prijav oz. ponudb;
 • svetovanje ponudniku v fazi usklajevanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in v vseh fazah konkurenčnega dialoga ali pogajanj;
 • pravni pregled akta izbire;
 • zastopanje ponudnika na vpogledu v konkurenčne ponudbe ali v ponudbo izbranega ponudnika;
 • priprava pravnih aktov s katerimi se izpodbija zakonitost akta izbire (zahtevki za revizije).

III. PRAVNO SVETOVANJE PONUDNIKU OB PODPISU IN IZVAJANJU POGODB

 • priprava osnutkov pogodb, ki izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in sodelovanje v postopkih njihove uskladitve;
 • pravno svetovanje glede vprašanj, ki se pojavijo v fazi realizacije in izvajanja projekta;
 • pravno svetovanje povezano z izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;
 • zastopanje ponudnika v komunikaciji z javnim partnerjem pri izvajanju nadzora nad izvajanjem pogodbe;
 • pravno svetovanje v postopkih spreminjanja ali predčasnega prenehanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih