Vodenje projektov


PODPORA PRI IZVEDBI IN VODENJU PROJEKTA

Aktivnosti na področjih, na katerih deluje Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, v pretežni meri potekajo projektno – vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za zagotovljanje javne služve, izgradnja infrastrukture, izvedba javnega naročila, če jih naštejemo zgolj nekaj. Razvijanje veščin projektnega vodenja je tako postalo neizogiben spremljevalec naše osnovne dejavnosti, ki jo razvijamo s ciljem čim boljših rezultatov in učinkovitosti.

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo tako razpolaga z znanjem in veščinami, s pomočjo katerih lahko strankam nudimo ustrezno podporo ter s tem zagotovimo uspešno realizacijo projekta na podlagi jasno zastavljenih ciljev.

V okviru projektnega vodenja nudimo:

  • Storitve svetovanja pri vodenju projekta v investicijsko infrastrukturo ali izvajanje stoeitev v javnem interesu od začetne faze načrtovanja do zaključka projekta in po potrebi tudi v fazi nadzora nad izvajanjem pogodbe oz. projekta: stojimo vam ob strani skozi vse faze izvedbe projekta in vam nudimo aktivno podporo na področju projektnega vodenja. V ta namen najprej organiziramo sestanek, kjer analiziramo stanje in pri tem upoštevamo potrebe projekta in deležnikov (ti. »kickoff meeting«), nato pa sam potek tudi usmerjamo, upravljamo in nadziramo ter tako pripomoremo k realizaciji projekta.
  • Oceno sredstev (materialnih in finančnih) za izvedbo projekta: v skladu z načrtom projekta izvajamo oceno potrebnih sredstev, tako materialnih in finančnih, ki bodo potrebna za učinkovito izvedbo projekta.
  • Nadzor nad izvajanja projekta:nadzor nad izvajanjem projekta je ključen ves čas projekta, saj lahko na njegovi podlagi prilagajamo potek projekta glede na njegove specifike in opazujemo dejanski razplet teka projekta.
  • Izobraževanja in delavnice za vodenje projektov po meri: za čim bolj učinkovito izvedbo projekta, organiziramo izobraževanja in delavnice, ki zajamejo srčiko problematike zadevnega projekta in tako pripomorejo k kvalitetnejši, samozavestnejši in dobro zasnovani podlagi, kar se kasneje odraža v rezultatih projekta.
  • Vodenje sestankov za izvedbo projektov: za vas prevzamemo tudi vodenje sestankov, saj je učinkovita koordinacija ključ za doseganje dobrih rezultatov projekta.
Stran http://pppforum.si uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih