OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKEGA SISTEMA S-PROCUREMENT:

 • dostop do razpisne dokumentacije
 • osnovno iskanje naročil
 • obveščanje o postopkih preko elektronske pošte (npr. sprememba postopka, prejeta sporočila ipd.)
 • nalaganje in oddaja neomejene velikosti ponudbe
 • varna elektronska oddaja ponudb
 • časovno žigosanje
 • varno elektronsko podpisovanje ponudb podprto s kvalificiranimi digitalnimi potrdili iz zanesljivega seznama EU
 • šifriranje ponudb
 • revizijska sled
 • varna in trajna hramba oddanih ponudb
 • osnovna tehnična podpora v primeru tehničnih težav pri delovanju sistema S-Procurement

CENA PAKETA ZA:

ZA PONUDNIKE

 

BREZPLAČNO
s sprejemom Splošnih pogojev uporabe ob registraciji uporabnika

OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKEGA SISTEMA S-PROCUREMENT:

 • dostop do razpisne dokumentacije
 • osnovno iskanje naročil
 • obveščanje o postopkih preko elektronske pošte (npr. sprememba postopka, prejeta sporočila ipd.)
 • nalaganje in oddaja neomejene velikosti ponudbe
 • varna elektronska oddaja ponudb
 • časovno žigosanje
 • varno elektronsko podpisovanje ponudb podprto s kvalificiranimi digitalnimi potrdili iz zanesljivega seznama EU
 • šifriranje ponudb
 • revizijska sled
 • varna in trajna hramba oddanih ponudb
 • osnovna tehnična podpora v primeru tehničnih težav pri delovanju sistema S-Procurement

PREMIUM FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKEGA SISTEMA S-PROCUREMENT:

 • napredno iskanje naročil
 • napredno elektronsko obveščanje o priložnostih z možnostjo izvoza obvestil (Outlook, Gmail)
 • enostavnejši dostop do sporočil/opozoril
 • enostavnejše nalaganje priponk/dokumentov (nalaganje/podpisovanje več datotek hkrati)
 • enostavna možnost oblikovanja konzorcija v sistemu S-Procurement
 • uvoz in izvoz postavk iz Excela
 • dodajanje poslovnih enot k družbi
 • prostor za dokumente družbe, kjer so ažurni vzorci in dokumenti vedno na voljo različnim uporabnikom
 • poslovna analitika

ČLANSTVO V FORUMU ZNANJA:

 • brezplačen dostop do rednih spletnih izobraževanj v obsegu 45-60 min (vsaj 6 izobraževanj letno)
 • neomejen dostop do arhiva posnetkov ter gradiva preteklih mesečnih izobraževanj
 • individualno izobraževanje o platformi S-Procurement v obsegu 45-60 min
 • 15 min zasebne konzultacije ("pogovor ob kavi") v zvezi s pripravo in oddajo ponudb, revizijskimi zahtevki, vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika, dopolnitvijo ali pojasnilom ponudb ipd., in sicer vsak mesec, na podlagi predhodno zastavljenega vprašanja
 • obveščanje o novostih na področju javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabavnih procesov
 • dostop do tekočih novic, strokovnih prispevkov in arhiva (aktualne teme, praksa DKOM, praksa Sodišča EU, ipd.)
 • obveščanje o poslovnih priložnostih (npr. v zvezi z vzpostavljenimi dinamičnimi nabavnimi sistemi)
 • dostop do vzorcev dokumentov (partnerska pogodba, podizvajalska pogodba, sklep o določitvi poslovne skrivnosti ipd.) 
 • prenos znanja med člani na tematskih srečanjih, na katerih se vodeno prenašajo izkušnje
 • možnost predlaganja tem, ki bi jih obravnavali na rednih mesečnih izobraževanjih
 • aktivno sodelovanje na dogodkih FORUMA

CENA PAKETA ZA:

ZA PONUDNIKE

 
35 EUR/MESEC 
za mikro družbe (do 10 zaposlenih)

70 EUR/MESEC za majhne družbe (od 11 do 50 zaposlenih)

95 EUR/MESEC za srednje družbe (od 51 do 100 zaposlenih)

150 EUR/MESEC za velike družbe (nad 100 zaposlenih)

Izberi PAKET PREMIUM +

PREMIUM FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKEGA SISTEMA S-PROCUREMENT:

 • napredno iskanje naročil
 • napredno elektronsko obveščanje o priložnostih z možnostjo izvoza obvestil (Outlook, Gmail)
 • enostavnejši dostop do sporočil/opozoril
 • enostavnejše nalaganje priponk/dokumentov (nalaganje/podpisovanje več datotek hkrati)
 • enostavna možnost oblikovanja konzorcija v sistemu S-Procurement
 • uvoz in izvoz postavk iz Excela
 • dodajanje poslovnih enot k družbi
 • prostor za dokumente družbe, kjer so ažurni vzorci in dokumenti vedno na voljo različnim uporabnikom
 • poslovna analitika

ČLANSTVO V FORUMU ZNANJA:

 • brezplačen dostop do rednih spletnih izobraževanj v obsegu 45-60 min (vsaj 6 izobraževanj letno)
 • neomejen dostop do arhiva posnetkov preteklih mesečnih izobraževanj
 • individualno izobraževanje o platformi S-Procurement v obsegu 45-60 min
 • 15 min zasebne konzultacije (»pogovor ob kavi«) v zvezi z izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev, in sicer vsak mesec, na podlagi predhodno zastavljenega vprašanja
 • dostop do vzorčnih razpisnih dokumentacij (tudi dinamičnih nabavnih sistemov)
 • obveščanje o novostih na področju javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabavnih procesov
 • dostop do tekočih novic, strokovnih prispevkov in arhiva (aktualne teme, praksa DKOM, praksa Sodišča EU, ipd.)
 • obveščanje o poslovnih priložnostih (npr. v zvezi z vzpostavljenimi dinamičnimi nabavnimi sistemi)
 • prenos znanja med člani na tematskih srečanjih, na katerih se vodeno prenašajo izkušnje
 • možnost predlaganja tem, ki bi jih obravnavali na rednih mesečnih izobraževanjih
 • aktivno sodelovanje na dogodkih FORUMA

CENA PAKETA ZA:

ZA NAROČNIKE

 
s sklenitvijo redne naročniške pogodbe o uporabi platforme S-Procurement

ZA NAROČNIKE, KI NISO UPORABNIKI SISTEMA S-PROCUREMENT

 
49 EUR/mesec 
za mikro naročnike (do 10 zaposlenih)

95 EUR/mesec za majhne in srednje naročnike (od 11 do 50 zaposlenih)

150 EUR/mesec za velike naročnike (nad 51 zaposlenih)

Izberi PAKET PREMIUM