• Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo,
zavod Turjak, Poslovna enota Ljubljana

Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon:
01 60 100 70
Elektronska pošta::
info@pppforum.si