ZASTOPANJE NA POGAJANJIH

Zastopanje na pogajanjih je pogosto predstavljeno kot veščina, ki strankam omogoča maksimizacijo njihovih koristi. Obstaja cela vrsta pogajalskih tehnik, vendar so uspešni pogajalci predvsem tisti, ki znajo prisluhniti tudi nasprotni strani in poiskati razumen kompromis ter povezati prave partnerje v vzajemno in dolgoročno partnerstvo. Lastnosti dobrega pogajalca so potrpežljivost, prilagodljivost in kreativnost. V okviru pogajalskega procesa je potrebno upoštevati argumente nasprotne strani, obenem pa zavarovati lastne interese. V okviru pogajanj, še posebej na področju prava, kjer se usklajujejo vsebine pogodb, je ključna uravnoteženost pravic in obveznosti obeh strani. Samo v okviru uravnoteženega in partnerskega razmerja je mogoče najti dolgoročno uspešne projekte.

Pojem pogajanj je treba ločiti od pojma barantanja za čim nižjo ceno. Pogajanja bi morala biti usmerjena v izboljšanje vsebine ponudbe, da bi javni naročniki lahko naročili gradnje, blago ali storitve, popolnoma prilagojene njihovim konkretnim potrebam. Pogajanja lahko zadevajo vse značilnosti naročenih gradenj, blaga in storitev, med drugim na primer kakovost, količino, trgovinske klavzule ter družbene, okoljske in inovacijske vidike, kolikor niso del minimalnih zahtev. Če so izpolnjeni navedeni pogoji, lahko govorimo o vsebinskih pogajanjih.

V zvezi s pogajanji vam lahko zagotovimo:

  • zastopanje na pogajanjih, ki vključuje predvsem usklajevanje besedil pogodb in s tem povezana vprašanja opredelitve pravic in obveznosti pogodbenih strank,
  • oblikovanje inovativnih in kreativnih kompromisnih rešitev, ki v kar največji možni meri sledijo interesom obeh strani,
  • izvedbo pogajanj o komercialnih pogojih,
  • pripravo protokolov, po katerih se pogajanja izvedejo na način, da se vse ponudnike obravnava enakopravno ter da se zagotovi transparentna izbira najugodnejšega ponudnika,
  • izvedbo ustnih in/ali pisnih dražb.

Več o priložnostih, ki jih prinašajo pogajanja v postopke javnega naročanja:

PASTI IN PRILOŽNOSTI, KI JIH PRINAŠAJO POGAJANJA (dr. Boštjan Ferk, Dnevi javnih naročil, Portorož, april 2015)