Energetsko pogodbeništvo

Energetsko pogodbeništvo oz. pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju pogodbe in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v ta ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so npr. finančni prihranki.

Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo imamo bogate izkušnje v zvezi s projekti, ki se izvajajo po modelu energetskega pogodbeništva. Na poti izboljšanja energetske učinkovitosti smo na ta način pomagali že številnim občinam (…).

Več o tem si preberite TUKAJ.