EVALVACIJA IZVAJANJA POGODBE

Med ali ob prenehanju veljavnosti pogodbe nudimo tudi izvedbo evalvacije izvajanja pogodbe, ki vsebuje ekonomsko, tehnično in pravno analizo pogodbe, ki je naročniku v pomoč pri optimizaciji tega projekta ali tudi pri načrtovanju nadaljnjih projektih.

Evalvacija pogodbe je lahko uporabljena kot prvi korak pri načrtovanju novega javnega razpisa, saj je najbolj koristno, da pri načrtovanju novega pogodbenega razmerja izhajamo iz izkušenj in znanja, ki smo ga pridobili pri izvajanju pretekle pogodbe.