NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODBE

Na vašo željo smo vam v oporo v postopku nadzora nad izvajanjem pogodb, ki ga naročniki običajno zanemarjajo. Napačno se namreč pogosto smatra, da se postopek javnega naročila ali razpisa zaključi s samo sklenitvijo pogodbe in ne z uspešno realizacijo projekta. Še tako dobra pogodbena določila nam ne bodo v korist, v kolikor ne bomo zmogli ali vedeli zagotoviti, da bodo v praksi spoštovana.

Faza izvajanja pogodbe je zato še posebej pomembna, saj je ob poznavanju prava, potrebno uporabiti tudi pogajalske in komunikacijske veščine iskanja kompromisne rešitve, ki bo v korist obeh pogodbenih strank in bo zagotovila uspešen zaključek projekta.

Kontakt