IZRAČUN VREDNOSTI KONCESIJE

Pri sklepanju dolgoročnih pogodb, med katere spada tudi koncesijska pogodba, je za njihovo uspešnost ključno, da se s pogodbo opredelijo mehanizmi in metodologija po kateri je v vsakem trenutku koncesijskega razmerja mogoče izračunati vrednost koncesije.

Navedeno je pomembno predvsem v primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja, ko nastopi obveznost plačila s strani koncedenta.

Pri opredelitvi izračuna vrednosti koncesije je treba upoštevati različne razloge, ki so lahko vzrok za predčasno prenehanje koncesijskega razmerja, npr.:

  • spremenjene okoliščine,
  • odkup koncesije,
  • stečaj koncesionarja ,
  • razdor pogodbe, zaradi kršitve koncesionarja, ipd.