MONETARIZACIJA JAVNE INFRASTRUKTURE

Glede na trenutno javnofinančno situacijo je možnost monetarizacije javne infrastrukture zanimiva in racionalna opcija. Realizacija projekta je mogoča s podelitvijo koncesije za upravljanje gospodarske javne službe za dogovorjeno koncesijsko obdobje, na način, da koncesionar postane lastnik javne infrastrukture, ki je predmet koncesije in se v zameno zaveže koncedentu plačati koncesnino. Način plačila koncesnine je predmet dogovora med koncedentom in koncesionarjem. Koncedent na ta način pridobi priliv v proračun, medtem ko se višina plačil za končne uporabnike ne spremeni, saj je regulirana in vezana na višino omrežnine.