Izobraževalni center

PRENOS ZNANJA

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je bil ustanovljen tudi v želji po prenosu znanja s področja javno-zasebnih partnerstev, ki so ga ustanovitelji pridobivali v tujini, v slovenski prostor po načelih – znanost za razvoj prakse. Tega smo se takrat lotili pionirsko in z zanosom. Tako ostaja še danes, saj postaja potreba po izmenjavi znanja med raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom v zadnjih letih vedno bolj očitna. V časih težje gospodarske in finančne situacije se zlasti v javnem sektorju vedno bolj občuti varčevanje na področju izobraževanja, tudi na področjih delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo. Izobraževalnim dejavnostim in prenosu znanja zato namenjamo veliko pozornosti in v to področje vlagamo veliko energije.

Znano je, da so v preteklosti bile raziskovalne ustanove pojmovane kot vir novih idej, gospodarstvo pa je nudilo naravno pot za čim večjo uporabo teh idej. Vendar pa je v zadnjem desetletju prišlo do pomembne spremembe vlog obeh strani. Postalo je jasno, da morajo imeti raziskovalne ustanove aktivnejšo pri odnosu z gospodarstvom, da bi čim bolj povečale uporabo rezultatov raziskav. Na ravni EU zato poteka pobuda, da raziskovalne ustanove v večji meri sodelujejo z gospodarstvom in vzpostavijo vzajemno koristne načine prenosa znanja. Po teh se usmeritvah ravnamo tudi na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo.

Prenos znanja ocenjujemo kot ključen element našega delovanja, saj nam na eni strani omogoča neposreden stik s problemi iz prakse in nam na drugi strani omogoča, da svoje raziskovalno in študijsko delo predstavimo širši strokovni javnosti. S tem se krepi naša ključna prednost, ki izvira iz povezovanja teoretičnih znanj s praktičnimi izkušnjami, kar nam omogoča, da se hitro odzovemo na izzive udeležencev in naših strank.

Naš cilj je ustrezati kriterjem definicije“Center of excellence” za področje javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, in sicer:

 • kompetentna in akademsko uveljavljena raziskovalna skupina sestavljena iz članov ekipe Inštituta in stalnih zunanjih sodelavcev Inštituta,
 • vzpodbujanje multidisciplinarnega pristopa k reševanju problemov in uveljavljanje principov projektnega vodenja;
 • vzpodbujanje raziskovalnega in akademskega dela članov Inštituta;
 • spremljanje razvoja in novosti na področju javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji, EU in regiji;
 • izvajanje raziskovalnih projektov, analiz in študij;
 • analiza najboljših domačih in tujih praks;
 • objava znanstvenih člankov, knjig in publikacij;
 • aktivna udeležba na strokovnih in znanstvenih konferencah, seminarjih in delavnicah.

AKTIVNOSTI

Člani ekipe Inštituta za javno-zasebno partnerstvo redno nastopamo kot predavatelji tako na domačih kot tujih konferencah in seminarjih iz področja javnih naročil, koncesij, javno-zasebnih partnerstev, energetskega pogodbeništa, javnih služb in drugih tem, s katerimi se na Inštitutu ukvarjamo.

Ker založniška dejavnost v zaostrenih gospodarskih razmerah postaja manj dobičkonosna in so se razmere na področju izdajanja strokovne liturature precej zaostrile, je Inštitut za javno-zasebno partnerstvo sprejel izziv in je v slovenskem prostoru prisoten kot založnik del s področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Za nami so številna individualna izobraževanja in praktične delavnice po meri naročnikov, ki vedno postrežejo z najboljšimi rezultati za udeležence, kar se tiče pridobljenih novih znanj. Le-teh smo v vseh letih našega delovanja izvedli toliko, da jih niti ne zavajamo in ne beležimo.

Na tej spletni strani boste našli ključna gradiva in prezentacije iz naših predavanj.

Vedno smo vam na voljo, da se na nas obrnete z vprašanjem. Tudi le-teh smo dogovorili že toliko, da jih ni mogoče prešteti. Da vam v bodoče olajšamo delo, smo razvili aplikacijo, na katero lahko postavite svoje vprašanje. Naše pojasnilo bo tako na voljo tudi širši strokovni javnosti, saj se naročniki, zlasti ob hitrih spremembah zakonodaje, srečujejo s podobnimi če ne že istimi težavami in vprašanji.

In ne nazadnje – kljub temu, da smo majhna ekipa, se potrudimo, da vsako leto organiziramo vsaj eden večji izobraževalni dogodek Speed uPPP, na katerem predstavimo rezultate našega dela, nove pristope in primere dobre prakse, ki vam olajšajo izvedbo javnih naročil in vzpostavitev koncesij, javno-zasebnih partnerstev, izvedbo energetskega pogodbeništa in izvajanja javnih služb.

Speed uPPP

Speed uPPP dogodki so ključni dogodki v Sloveniji, ki skrbijo za promocijo in razvoj javno-zasebnih partnerstev. Ustanovitelji Inštituta za javno-zasebno partnerstvo smo se zavezali, da vsako leto organiziramo vsaj eden enodnevni dogodek – Delavnica Speed uPPP, na katerem spodbujamo razvoj javno-zasebnih partnerstev, vsaka štiri leta pa dvodnevno konferenco – Konferenca Speed uPPP, na katero povabimo ugledne mednarodne strokovnjake, ki delujejo na področju javno-zasebnih partnerstev. Vsi naši dogodki so izjemno lepo obiskani in to povemo vedno, ko je slišati, da se na področju javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji nič ne dogaja. Slednje ne drži, slovenske občine so zelo aktivne, zanimanja je veliko. Res pa je, da je prisotne tudi veliko negotovosti zaradi pomanjkanja programskih in strateških usmeritev na ravni države in da v Sloveniji (še) ni velikih projektov, ki so v domeni države.

Na naših dogodkih udeležencem poleg strokovno podanih vsebin zagotavljamo dinamičen in svež pogled ter živahno razpravo. Za naše dogodke so značila številna vprašanja in polemične razprave. Vaših vprašanj se ne bojimo, temveč smo jih veseli, saj predstavljajo razvoj.

 

 • 2016: Serija Speed uPPP Delavnic: ZJN-3 ob jutranji kavi
 • 2015: Delavnica Speed uPPP 2015 – TOP 5
 • 2014: Speed uPPP s knjigo
 • 2013: Speed uPPP Slovenija 2013 – Mednarodna konferenca na Bledu