Forum znanja

V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju. Skrbimo za izobraževanje, obveščanje in premim podporo na platformi za elektronsko naročanje S-Procurement. Člani foruma si prizadevamo za učinkovito in v trajnostni razvoj usmerjeno nabavo v javnem in zasebnem sektorju, ki je v korist sedanjim in bodočim generacijam.

V FORUMU ZNANJA boste našli številna predavanja, prispevke in ostala gradiva na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. Do njega lahko dostopate TUKAJ.