SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH POVRŠINAH

Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo je ključna za nadaljnji razvoj celotne družbe, pri čemer je dajanje prednosti učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivim virom energije (OVE) eno od temeljnih načel zelenega prehoda, obenem pa tudi eno fokusnih področij Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, saj na ta način podpiramo izvedbo tovrstnih projektov in izražamo naše prizadevanje ohraniti naš planet za bodoče generacije.

Javni naročniki morajo za samo vzpostavitev sončne elektrarne izvesti ustrezen postopek javnega razpisa. Pri tem se soočajo z zahtevno odločitvijo, na kakšen način realizirati projekt vzpostavitve sončne elektrarne. Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo smo specializirani za svetovanje na področju izvajanja javnih projektov, tako da Vam lahko pomagamo pri izboru optimalne variante – in pri oblikovanju vašega idealnega koncepta, izdelavi tehnične in investicijske dokumentacije ter vodenju samega postopka javnega razpisa, vključno s pripravo potrebnih pogodb.

Več o tem si preberite TUKAJ.