UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI

Zaradi vedno večje potrošnje energije in proizvodnje emisij je postalo na ravni EU in na nacionalni ravni ključnega pomena spodbujanje deležnikov k elektromobilnosti in uporabi alternativnih goriv v prometu. Področje transporta oz. mobilnosti je eno od prioritetnih področij delovanja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo (IJZP). Okolju prijazno mobilnost je mogoče uvajati tudi z javno-zasebnimi partnerstvi, saj proračuni pogosto ne omogočajo tako visokih investicij, kot je zamenjava celotne fosilne flote za okolju bolj prijazno delovanje. IJZP vas lahko pri tem učinkovito podpre z inovativnimi pristopi ter izvajanju inovativnih nabavnih tehnik kot so npr. dinamični nabavni sistemi (DNS). DNS kot nabavna tehnika se je izkazala kot zelo primerna za nakup okolju prijaznih vozil ali polnilne infrastrukture. Za te predmete smo jo preizkusili tudi kot skupno javno naročilo več naročnikov v okviru projekta ELENA Sustainable mobility programme in Slovenia.  Prav tako vam lahko pomagamo pri identifikaciji optimalnega pristopa za implementacijo trajnostne mobilnosti v vaši organizaciji z izdelavo investicijske dokumentacije in analizo različnih variant.

 

Več o tem si lahko preberete TUKAJ.