DOC. DR. BOŠTJAN FERK

USTANOVITELJ IN DIREKTOR

Boštjan Ferk se je rodil leta 1979 na Ptuju, kjer je zaključil osnovno šolo in gimnazijo. Leta 2003 je pod mentorstvom prof. dr. Bojana Bugariča diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z naslovom diplomske naloge “Razvojna regija kot priložnost za Slovenijo” ter nadaljeval s študijem na magistrskem programu Javna uprava z neposrednim prehodom na doktorski študij. Doktorski študij je zaključil leta 2013, ko je pod mentorstvom prof. dr. Rajka Pirnata obranil doktorsko disertacijo z naslovom “Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu”.

Svoje strokovno znanje s področja javno-zasebnih partnerstev izpopolnjuje z udeležbo na konferencah in seminarjih s tega področja doma in v tujini, pa tudi z nekoliko daljšimi študijskimi izpopolnjevanji v tujini: stažiranje na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu, raziskovalno delo v Dublinu na Irskem, raziskovalno delo na Inštitutu Maxa Plancka za mednarodno in primerjalno pravo v Hamburgu.

Njegova bibliografija obsega številne prispevke doma in v tujini. Je soavtor monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva, ter avtor monografije z naslovom Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. Slednja je nastala na podlagi doktorske disertacije in je dopolnjena z zakonodajnim paketom EU o javnem naročanju in koncesijskih pogodbah iz leta 2014.

Boštjan Ferk je uvrščen na listo domačih arbitrov Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalec seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva.

Pri svojem delu sodeluje s številnimi evropskimi in mednarodnimi organizacijami, ki si prizadevajo za razvoj in uveljavitev javno-zasebnih partnerstev, med drugim z Mednarodnim centrom odličnosti za javno-zasebna partnerstva pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo (UNECE International PPP Centre of Excellence), Ekonomskim forumom (Economic Forum), Centrom za management javnih naročil (Centar za menadžment nabavki), je član mednarodnega odbora Ruskega centra za razvoj javno-zasebnih partnerstev (PPP Development Center of the Russian Federation).

Boštjanova velika hobija sta prebiranje New York Review of Books ter če le čas dopušča še katere od knjig, ki so ga pritegnile v reviji in – košarka. Tempo mu sedaj nalaga, da se s košarkarsko žogo srečuje redkeje, kot bi želel, zamenjal jo je s padel tenisom.

BIBLIOGRAFIJA

KONTAKT