IZR. PROF. DR. PETRA FERK

USTANOVITELJICA IN DIREKTORICA RAZVOJNIH PROJEKTOV

Petra Ferk je diplomirala pri 22 letih na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z oceno cum laude. Po končanem študiju se je zaposlila na Slovenski odškodninski družbi, nato pa je kot svetovalka začela delati v javnem podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Leta 2008 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala magistrsko nalogo pod mentorstvom prof. dr. Rajka Pirnata. Istega leta je v soavtorstvu z Boštjanom Ferkom napisala monografijo z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. Leta 2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. Leta 2023 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za delo v organih zveze in njenih članicah. 

Je avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov doma in v tujini. Med daljšimi študijskimi aktivnostmi v tujini je treba omeniti raziskovalno delo, ki ga je opravila za magistrsko nalogo in za doktorsko disertacijo kot štipendistka na Inštitutu Maxa Plancka za mednarodno in primerjalno pravo v Hamburgu. Stažirala je na Sodišču Evropske Unije v Luksemburgu, in se v Dublinu na Irskem izpopolnjevala v angleškem jeziku ter opravljala tudi raziskovalno delo za doktorsko disertacijo.

V okviru Inštituta pokriva predvsem raziskovalno dejavnost na vseh področjih delovanja Inštituta, mednarodno sodelovanje in prenos znanja. Kot izredna profesorica za javno upravo je habilitirana in predava na Novi univerzi, kjer predava pri predmetih Pravo javnih služb, Upravni sistemi, Pravo javnih naročil in koncesij in Javno-zasebna partnerstva. V zadnjem času se ukvarja zlasti z aktualnimi vprašanji elektronskega javnega naročanja, projekti pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, trajnostno usmerjenega izvajanja javnih projektov, zagotavljanjem in financiranjem izvajanja javnih služb in izgradnje javne infrastrukture ter s tem povezanim vprašanjem državnih pomoči.

Petra Ferk je članica upravnega odbora Slovenskega društva za evropsko pravo in sodeluje pri njegovih aktivnosti že od ustanovitve naprej. Hkrati je tudi članica upravnega odbora Mednarodnega združenja za evropsko pravo (Federation Internationale du droit Europeen – FIDE) in članica upravnega odbora Mednarodne akademije za primerjalno pravo (International Academy of Comparative Law – IACL).

Petra Ferk je nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo pa nastopa kot izvajalka seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva.

Petra je tudi zelo aktivna pri globalnem prenosu najboljših praks s področja uveljavljanja ciljev trajnostnega razvoja z javno-zasebnimi partnerstvi, ki poteka pod okriljem Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) - UNECE PPP and Infrastructure Evaluation and Rating System (PIERS).

Prosti čas Petra zlahka nameni crkljanju, ustvarjanju v domači kuhinji in na vrtu ter seveda pisanju – nobena ura ni prepozna ali prezgodnja in vsak vikend je ta prav za pisanje. Vedrino ohranja z branjem, vsakodnevnimi meditacijami, tibetanskimi vajami, plavanjem in jahanjem.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

KONTAKT

  • Email: petra.ferk@pppforum.si