KATJA HODOŠČEK, MAG. PRAV.

VIŠJA PRAVNA SVETOVALKA

Katja Hodošček je diplomirala in magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svoje prve izkušnje na področju prava je pridobila v okviru opravljanja krajše prakse v odvetniški pisarni Ulčar & partnerji d.o.o., od sredine leta 2016 pa je kot raziskovalka in od leta 2023 kot višja pravna svetovalka zaposlena na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo, kjer se ukvarja predvsem s področjem javnih naročil, javno-zasebnih partnerstev in javnih služb. Pri svojem delu se redno srečuje tudi z vprašanji upravnega prava in gradbene zakonodaje. Je asistentka za področje javne uprave na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze. V prihodnje se ima namen osredotočiti na razvojne projekte, kot so digitalizacija javnega naročanja, »crowfunding« javno-zasebnih partnerstev in sofinanciranje projektov s sredstvi EU.