KLAVDIJA KOŠEC, UNI. DIPL. UPR. VED.

ASISTENTKA

Klavdija Košec je diplomirala na Fakulteti za upravo, smer Upravljanje javnega sektorja. Študij nadaljuje na magistrskem programu Uprava – Upravljanje javnega sektorja. Leta 2023 se je preko študentskega dela pridružila ekipi IJZP, kjer prenaša svoje teoretično znanje s širše uprave in upravnega prava v prakso ter se spoznava s pravnimi in praktičnimi vidiki javnih naročil. Prizadeva si za izpopolnjevanje svojega znanja in veščin ter razvijanja v svoji vlogi.