LARA VALJAVEC, MAG. PRAV.

VIŠJA PRAVNA SVETOVALKA

Lara Valjavec je magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Izkušnje s področja javnega naročanja je pridobila z delom na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo (IJZP), kjer že vrsto let pridobiva številne praktične izkušnje in zato dobro pozna težave in ovire, s katerimi se naročniki in ponudniki vsakodnevno soočajo. Kot predavateljica sodeluje na konferencah in izobraževanjih s področja javnega naročanja, pri svojem delu pa se redno srečuje z vprašanji gradbene zakonodaje in s področjem digitalne transformacije javnega naročanja.