MANCA KOFOL, dipl. prav. (UN)

ASISTENTKA

Manca Kofol je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Študij nadaljuje na magistrskem programu Pravo, in sicer na gospodarskopravnem modolu. Na koncu leta 2022 se je preko študentskega dela pridružila ekipi IJZP, kjer dela predvsem na področju javnih naročil ter priprave investicijske dokumentacije. V okviru študija se je udeležila tudi Pravne klinike o javnih naročilih, koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih, kjer je še dodatno izpopolnila svoje znanje na predmetnem področju.