NINA PEKOLJ

USTANOVITELJICA IN IZVRŠNA DIREKTORICA

Nina Pekolj je po uspešno zaključeni Gimnaziji v Novem mestu nadaljevala s študijem na Pravni fakulteti v Ljubljani. Diplomirala je z oceno cum laude z diplomsko nalogo z naslovom Izkrivljanje konkurence na primeru izplačila dividend matičnim družbam v drugo državo članico EU.

Prve delovne izkušnje je pridobila že v času študija v podjetju LeitnerLeitner Slovenija, kjer je opravljala raznovrstna dela s področja gospodarskega, davčnega in delovnega prava. Z namenom pridobitve osnovnega znanja s področja finančnega bilanciranja se je udeležila dodatnega strokovnega izobraževanja in pridobila Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc.

Po zaključenem dodiplomskem študiju se je vpisala na podiplomski magistrski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pri Višjem sodišču v Ljubljani je opravljala sodniško pripravništvo ter hkrati delala kot pravnica v pisarni župana na občini. Opravila je tudi strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.

Z delom na občini je podrobneje spoznala področje delovanja lokalne samouprave in pridobila znanje, ki ga uporablja in nadgrajuje na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo.