INFORMACIJE POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Spletni portal S-Procurement na enem mestu združuje informacijski sistema S-Procurement, namenjen elektronskemu vodenju nabavnih postopkov, vključno s postopki javnega naročanja, ter FORUM ZNANJA, ki je edukacijskega značaja in omogoča dostop do številnih vsebin informativne in izobraževalne narave. Je inovativno stičišče nabavnikov in dobaviteljev za izmenjavo dobrih praks, iskanje novih priložnosti in sklepanje dolgoročnih partnerstev.

Spletni portal je tako namenjena agilnim gospodarskim družbam, ki želijo svoje nabavne procese digitalizirati in pri tem ohraniti visok nivo pravne varnosti pri poslovanju, ter javnim naročnikom, ki so skladno z veljavnim ZJN-3 zavezani uporabljati elektronska komunikacijska sredstva pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil. Prav tako je množično obiskana s strani širše javnosti, ki želi spremljati aktualnosti na področju javnega naročanja in nabavnih procesov ter poglobiti strokovna znanja na tem področju. 

Za učinkovito in varno elektronsko poslovanje ter izmenjavo informacij, pa je neogibno potrebna tudi izmenjava osebnih podatkov, pri čemer je varna in zakonita obdelava vaših osebnih podatkov za nas ključnega pomena. V nadaljevanju so podane informacije posameznikom v zvezi z varstvom osebnih podatkov, skladno s členom 13 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 1. Obdelava osebnih podatkov 

Spletna stran S-Procurement je odskočna deska za dostop do informacijskega sistema za elektronsko naročanje S-Procurement ter vsebin, zagotovljenih v okviru spletišča FORUM ZNANJA.

 

 • Upravljavec osebnih podatkov, zbranih na spletnem mestu www.s-procurement.si oziroma v okviru spletišča FORUM ZNANJA je:

S-Procurement d.o.o., družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o.

Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI31002200

Kontakt: elektronski naslov: info@s-procurement.si, tel. št. 01 600 100 71

 • Upravljavec osebnih podatkov, zbranih v okviru informacijskega sistema S-Procurement in spletnega mesta community.vortal.biz:

Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, S.A., s portugalsko identifikacijsko številko 505141019, Vortal Connecting Business s špansko identifikacijsko številko A85765469 ali katerakoli druga družba v lasti družbe Vortal, SGPS, S.A., s portugalsko davčno številko 509963404

Kontakt: elektronski naslov: info@vortal.biz, 

Kontakt: telefonska številka: (+351) 707 202 712

Obdelava osebnih podatkov, zbranih na spletnem mestu community.vortal.biz se izvaja v skladu z vsakokrat veljavno politiko zasebnosti (povezava) in splošnimi pogoji (povezava) upravljavca informacijskega sistema S-Procurement, družbe VORTAL.

Izključno licenco za trženje storitev informacijskega sistema S-Procurement na slovenskem trgu ima družba S-Procurement d.o.o., ki je kot obdelovalec v smislu člena 28 GDPR pooblaščena za sklepanje storitvenih pogodb, poleg trženja pa zagotavlja tudi storitve pomoči uporabnikom, storitve obveščanja, svetovanja in druge podporne storitve.

Kontaktna oseba za slovenski trg (obdelovalec):

S-Procurement d.o.o., družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o.

Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt: elektronski naslov: info@s-procurement.si, podpora@s-procurement.si, 

Kontakt: telefonska številka: 01 600 100 71

Spletno mesto www.s-procurement.si je odskočna deska za dostop do drugih spletnih strani, ki niso v upravljanju družbe S-Procurement d.o.o., prav tako slednja ni obdelovalec (npr. socialna omrežja). Za obdelavo osebnih podatkov na spletnih straneh, na katere je posameznik preusmerjen po kliku na povezavo, družba S-Procurement ne prevzema odgovornosti. 

 1. Katere osebne podatke obdelujemo in na kakšni pravni podlagi? 

Družba S-Procurement d.o.o. na podlagi privolitve posameznika, dane na spletnem mestu www.s-procurement.si ali na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju, zbira in obdeluje osebne podatke, ki jih posamezniki vnesejo ob registraciji na FORUM ZNANJA ali ob izpolnjevanju spletnega obrazca za naročilo na prejemanje spletnih novic oz. pridobitve dodatnih informacij, in sicer:

 • osebno ime (ime in priimek),
 • kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka),
 • podatki o družbi (firma, naslov, velikost).

Poleg navedenih podatkov se zbirajo tudi podatki glede samega obiska spletnega mesta, ti. piškotki. Spletna stran uporablja piškotek ngnSession, ki je nujen za pravilno delovanje spletnega mesta in sicer ves čas trajanja seje. Nastavitve o uporabi piškotkov lahko posameznik kadarkoli spremeni v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave. 

Pri tem družba S-Procurement d.o.o. posameznike opozarja, da v primeru izklopa piškotkov posamezne funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito. Prav tako družba S-Procurement d.o.o. v primeru, da privolitev za obdelavo osebnih podatkov ni podana, ne more zagotoviti komunikacije s posameznikom, njegovega obveščanja o novostih, o novih produktih in storitvah ali o družabnih oz. izobraževalnih dogodkih.

2.2. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke? 

Družba S-Procurement d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov, zbrane na spletnem mestu www.s-procurement.si za namene:

 • delovanja spletišča FORUM ZNANJA, zlasti zagotavljanje uporabniških pravic, preverjanja identitete uporabnika in njegove registracije uporabnika,
 • neposrednega komuniciranja s posameznikom ali za namene poslovnega sodelovanja,
 • obveščanja posameznika o novostih s področja javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev in nabavnih postopkov v zasebnem sektorju,
 • obveščanja posameznika o dogodkih, izobraževanjih in seminarjih, ki jih organizira družba S-Procurement d.o.o. sama ali v sodelovanju s pogodbenimi partnerji,
 • neposrednega trženja produktov in storitev.

2.3. Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Poleg družbe S-Procurement osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci. To so družbe, ki nudijo strokovno svetovanje ali tehnično podporo pri izvajanju dejavnosti družbe, ob enem pa za S-Procurement d.o.o. izvajajo posamezne naloge, ki pomenijo obdelavo osebnih podatkov. 

Družba S-Procurement d.o.o. ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov z naslednjimi uporabniki (obdelovalci):

 • izvajalci računovodskih storitev, 
 • izvajalci računalniških storitev, 
 • vzdrževalci spletnega mesta in informacijskih storitev, 
 • drugi izvajalci svetovalnih in podpornih storitev.

Družba S-Procurement d.o.o. osebnih podatkov ne iznaša v tretje države. 

2.4. Koliko časa hranimo vaše osebne podatke? 

Družba S-Procurement d.o.o. hrani osebne podatke posameznikov, zbrane na spletnem mestu www.s-procurement.si, najdlje do izpolnitve namena obdelave osebnih podatkov, do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov ali do prenehanja veljavnosti pogodbe o poslovnem sodelovanju. Družba S-Procurement d.o.o. si pridržuje pravico do hrambe osebnih podatkov najdlje 30 dni po izpolnitvi navedenih rokov hrambe.

Posameznikom je vsak trenutek zagotovljena pravica do preklica dane privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Posameznik, ki ne želi več prejemati novic iz spletnega mesta www.s-procurement.si lahko preklic privolitve pošlje elektronsko na naslov: podpora@s-procurement.si ali po pošti na naslov S-Procurement d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. V kolikor ni iz zahteve posameznika razvidno drugače, bo družba S-Procurement d.o.o. preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov obravnavala kot hkrati zahtevo za trajni izbris osebnih podatkov. Izbris osebnih podatkov bo izveden največ v roku 30 dni od prejete zahteve. O izbrisu osebnih podatkov bo posameznik obveščen.

Družba S-Procurement si pridržuje pravico, v času trajanja privolitve za obdelavo osebnih podatkov, kakor tudi po preklicu privolitve, le-te v anonimizirani obliki hraniti in obdelovati nadalje za statistične in raziskovalne namene in jih kot takšne tudi posredovati tretjim osebam skladno z veljavno zakonodajo in ob izpolnjevanju pogojev, ki določajo ustrezne zaščitne ukrepe, da podatkov ni mogoče povezati z določljivim posameznikom.

 

2.5. Katere pravice imajo posamezniki? 

Družba S-Procurement d.o.o. posameznikom, čigar osebne podatke obdeluje, zagotavlja vse pravice skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Posamezniki lahko od družbe S-Procurement d.o.o. pričakujejo:

 • lasten nadzor nad svojimi osebnimi podatki, 
 • možnost popravka ali spremembe osebnih podatkov,
 • možnost omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • trajni izbris osebnih podatkov, 
 • prenos osebnih podatkov ter
 • izvrševanje pravice do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov. 

Posameznik lahko svoje pravice uresničuje s pisno zahtevo, posredovano na elektronski naslov: podpora@s-procurement.si ali poštni naslov S-Procurement d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Družba S-Procurement d.o.o. se zavezuje posredovati informacije oziroma odgovoriti na posameznikovo zahtevo v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 30 dneh od prejema zahteve. 

Zoper ravnanja S-Procurement d.o.o. je posamezniku zagotovljena tudi pravica do ugovora ali pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, skladno z veljavno zakonodajo (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

2.6. Avtomatizirano odločanje

Družba S-Procurement d.o.o. ne sprejemata odločitev, ki bi temeljile na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov posameznikov in ne izvaja profiliranja posameznikov.

2.7. Končne določbe 

Ta politika zasebnosti zavezuje poslovne partnerje, obiskovalce spletnega mesta S-Procurement d.o.o. ter posameznike, ki spremljajo delo družbe S-Procurement d.o.o. in so ji v ta namen posredovale osebne podatke. 

S-Procurement d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev te politike zasebnosti. Politika zasebnosti je na spletni strani www.s-procurement.si javno dostopna.

S to politiko zasebnosti preneha veljati Politika zasebnosti (verzija 1.0), z dne 5. 10. 2018. 

Politika zasebnosti (verzija 2.0) prične veljati z dnem 18. 8. 2020.

Ljubljana, 15. 1. 2021

S-Procurement d.o.o.