Udrihanje po JZP terja svoj davek

Po izjemnem zagonu javno-zasebnih partnerstev v Franciji pred dobrim desetletjem, so le-ti danes prisotni v pičlem številu. Vedno več akademikov in vidnih strokovnjakov s področja javno-zasebnih partnerstev poroča in dokazuje, da predstavljata poglavitni razlog za bistveno manjši obseg javnih investicij z zasebnimi sredstvi negativno poročanje o projektih javno-zasebnih partnerstev v medijih in zloraba teh projektov za namen političnega obračunavanja.

Vir: The World Bank Infrastructure & PPP Blog