SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBLIKI ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

Javna razsvetljava predstavlja eno pionirskih in relativno enostavnih področij, na katerem je mogoče učinkovito implementirati instrument pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in stroškovno učinkovito izvesti energetsko sanacijo javne razsvetljave in jo financirati iz prihrankov energije v okviru primernega modela javno-zasebnega partnerstva.

V Sloveniji je že kar nekaj primerov dobre prakse, zato naročnikom radi svetujemo, da se opogumijo in se lotijo sanacije javne razsvetljave z energetskim pogodbeništvom.

Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo vam pri izvedbi projekta sanacije javne razsvetljave v obliki energetskega pogodbeništva nudimo celovito podporo pri:

  1. izvedbi testa javno-zasebnega partnerstva;
  2. pripravi investicijske dokumentacije in projektne naloge, pri čemer našo ekipo sestavljajo kompetentni in neodvisni tehnični ter ekonomski strokovnjaki;
  3. izdelavi pravne študije, v okviru katere se izbere najprimernejša oblika javno-zasebnega partnerstva;
  4. priprava odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu;
  5. pripravi razpisne dokumentacije;
  6. sodelovanju in podpori naročnika pri pogajanjih;
  7. pripravi vzorca pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;
  8. izdaja odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika, objavi obvestila o oddaji naročila in sodelovanju v morebitnih pritožbenih ali revizijskih postopkih.

Nekaj naših izkušenj je predstavljenih v prezentacijah spodaj: